Sümeyye Açıkgöz

Sümeyye Açıkgöz

2017 yılında İstanbul Üniversitesi STK ve Sosyal Sorumluluk Yönetimi yüksek lisans programını gönüllü yönetimi üzerine yazdığı bitirme projesi ile, 2018 yılında ise İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Sosyoloji yüksek lisans programını Afganistanlıların yapmış oldukları mekansal kümelenme dinamikleri üzerine hazırladığı yüksek lisans tezi ile tamamlamıştır. 10 yılı aşkın bir süredir göç, göçmen, gönüllü yönetimi, sivil toplum yönetimi, proje döngüsü üzerine akademik çalışmalar yürüten Açıkgöz, halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi’nde doktorasına devam etmektedir.

2018 yılında uluslararası alanda faaliyet gösteren göç araştırmacıları yetiştirmek ve göç araştırmaları yapmak üzere Uluslararası Göç Araştırmaları ve Uygulamaları Derneği ile EpicMigrations platformu kurmuştur, halen yönetim kurulu başkanıdır. 2019 yılında sivil toplum kuruluşları ve firmaların kurumsal sosyal sorumluluklarına yönelik faaliyet gösteren Seena Proje Danışmanlık’ı 2021 yılında ise reklam ve organizasyon alanlarında faaliyet gösteren Paragraf İstanbul’un kurmuştur.