STK'larda İnsan Yönetimi Toplantısını Gerçekleştirdik

18 Mayıs 2024

STK’larda İnsan Yönetimi Odak Grup Toplantısı

Toplantı Hakkında 

Toplantımız özel sektör ve STK’ların insan kaynakları alanında edindikleri bilgi, deneyim ve uygulamalardan karşılıklı olarak en iyi şekilde nasıl faydalanabileceğini tartışmak, STK’lar ile insan kaynakları profesyonellerinin ilişkilerini kuvvetlendirmek ve karşılıklı görüş alışverişi sayesinde STK’larda daha verimli insan kaynağı yönetimi stratejisi oluşturmak amaçlarını taşır. 

Toplantıda konular aşağıdaki çerçevede ele alınmıştır:

 • STK’ların insan yönetimi bakımından karşı karşıya kaldığı sorunlar,

 • STK’larda insan yönetimine ilişkin sorunların çözüm kapasitesinin düzeyi, 

 • İnsan kaynakları profesyonellerinin STK’lara sunabileceği katkılar,

 • STK’larla insan kaynakları profesyonellerinin muhtemel işbirliği alanları.


Tarih: 18 Mayıs 2024             

Yer: İLKE Vakfı Toplantı Salonu         

Saat: 11:00-13:00

Moderatör: Nihat Erdoğmuş / İLKE Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı


Odak Grup Katılımcıları

Kurum

Pozisyon

Abdülkadir Çay

SETA

Genel Müdür

Arif Muştu

YEŞİLAY

Gönüllü Yönetimi Müdürü

Bahattin Aydın

Yıldız Holding

İnsan ve İş Destek Başkanı

Nihat Erdoğmuş

İLKE Vakfı

Mütevelli Heyet Başkanı

Nurullah Çalışır

İDO

Personel Yön. ve Çalışma İlişk. Müdürü

Nurullah Er

Turkcell

Çalışan Deneyimi Direktörü

Salih Deliktaş

Emlak Katılım Bankası

İnsan Kaynakları Uzmanı

Soner Karayel

İHH

Organizasyonel Gelişim Yöneticisi

Züleyha Sayın

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Dr. Öğr. Gör.


Giriş

İLKE Vakfı Sivil Toplum Akademisi tarafından düzenlenen “STK’larda İnsan Yönetimi Toplantısı’’na sekiz farklı kurum temsilcisi katıldı. Çeşitli özel sektör ve sivil toplum temsilcilerinin katıldığı toplantı katılımcıların kendilerini takdimi ile başladı. Toplantı, İLKE Mütevelli Heyet Başkanı Nihat Erdoğmuş moderatörlüğünde 11:00-13:00 saatleri arasında İLKE Vakfında gerçekleşti. 

STA direktörü Fatih Yaman’ın katılımcıları selamlamasının ardından açılış konuşmasını yapan Erdoğmuş, STK’ların insan yönetiminde karşılaştığı sorunları, çözüm kapasitelerini, özel sektör ve STK’ların arasındaki ilişki ve işbirliği alanlarını içeren tartışma ve müzakere oturumunu başlattı. 

Toplantıda öne çıkan öneriler aşağıda belirtilmiştir:

 • STK'ların kapsayıcı ve çeşitliliğe açık olmasını sağlayarak, farklı demografik grupların katılımı teşvik edilmelidir.

 • STK’larda iş devir oranını azaltmak için çalışanların özlük hakları iyileştirilmeli, ödüllendirme sistemleri güçlendirilerek uzun vadeli ve sürdürülebilir kariyer planlamasına öncelik verilmelidir.

 • STK'larda yetenek yönetimi geliştirilerek nitelikli işgücünün muhafaza edilmesi sağlanmalıdır. 

 • STK'ların iç işleyişinde tutarlılığı ve denetimi sağlamak için net misyon ve vizyon tanımları yapılmalıdır. İdeallerle uygulamaların birbirine uyumlu olmasına özen gösterilmelidir.

 • STK'larda iç iletişim kanallarını güçlendirilerek işe alımdan işten ayrılmaya kadar çalışan deneyimi süreçleri daha kurumsal ve sürdürülebilir hale getirilmelidir. 

 • STK'ların, profesyonel ve etkili insan yönetimi stratejilerini sosyal temeller çerçevesinde geliştirmesine özel sektör tarafından yetenek ve çalışan deneyimi paylaşımıyla katkı sağlanması  teşvik edilmelidir.

 • STK'larda gönüllü profesyonellik yaklaşımını benimseyerek profesyonel bakış açısı ile gönüllülüğün birleştiği bir yapı oluşturulmalıdır.

 • Gönüllülük programlarında, gönüllülerin ilgi, yetenek ve görev bileşenleri göz önünde bulundurularak gönüllülerin doğru konumlandırılması için Gönüllü Değer Önerisi geliştirilerek gönüllü kaybı azaltılmalıdır. 

 • Genç gönüllü nüfusunun STK programlarına dahil edilmesi için mentorluk programları gibi yapılarla gençlerin STK'lara katılımı artırılmalıdır.

 • STK'lar tarafından esnek ve iletişime açık yapılar oluşturarak gönüllülerin ortak değerlere sahip olmasını ve gönüllü katkısının ciddiye alınmasını teşvik eden stratejiler geliştirilmelidir. Gönüllülerin fikirlerini ifade edebilecekleri ortamlar oluşturarak maddi bir karşılık beklemeden katkıda bulunmaları sağlanmalıdır.

 • Şirketler, insan yönetimini değerlere dayalı bir perspektifle ele almalıdır.

 • Kurumsal gönüllülük, şirket çalışanları için performans hedefi haline getirilmelidir.

 • Şirket etik kodları, çalışanların gönüllülük faaliyetlerine katılımını engellemeyecek şekilde yapılandırılmalıdır. 

 • Şirketlerde gönüllülüğü teşvik etmek için gönüllülük izni verilmelidir. Gönüllülüğün çalışana erdemli hissettirmesi sebebiyle yöneticiler, çalışanlarını gönüllülüğe teşvik etmeli ve gönüllü çalışmaların artı performans göstergesi olarak değerlendirilmesi sağlanmalıdır. 

 • Özel sektör ve STK'lar arasında paydaş ilişkisi geliştirilmeli, bu yolla STK'lara yeni perspektifler kazandırılmalıdır. Kurumsal gönüllülük yapan şirket çalışanlarının STK'larla Kurumsal Sosyal Sorumluluk projeleri yürütmesi teşvik edilmelidir.

 • Şirketlerin toplumsal olaylara ortak değerler çerçevesinde tepki vermesi ve insani değerler doğrultusunda harekete geçmesi teşvik edilmelidir. Bu, şirket çalışanları için de motivasyon kaynağı olacaktır.

STK Buluşmaları kapsamında, STK'larda İnsan Yönetimi Toplantısı'nı gerçekleştirdik. Toplantıda STK'ların değerlerini koruma ve sürdürülebilirliğini sağlama konusunda karşılaştıkları zorluklar ve bu zorluklara yönelik stratejileri konuştuk. Toplantıya çeşitli şirketlerin insan kaynakları yöneticileri ve sivil toplum profesyonelleri katıldı. Katılımcıların görüşlerini aldığımız toplantıda, daha etkin ve verimli bir insan yönetimi stratejisi oluşturmanın imkanlarını değerlendirdik.