STA’dan YADA Vakfı’na Ziyaret

08 Haziran 2023

STA Direktörü Fatih Yaman ve araştırma ekibi 8 Haziran’da Yaşama Dair Vakfı’nı ziyaret etti. Vakıf merkezinde Rümeysa Çamdereli, Ceylan Özünel ve Kübra Akkuş ‘tan oluşan araştırma ekibine STA’nın eğitim, araştırma ve yayın faaliyetlerini tanıttık.Çamdereli, sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaçlarını takip etmek ve onlar için alanlar oluşturmak amacıyla danışmanlık ve saha çalışmaları yürüttüklerini belirtti. YADA’nın “Sivil Toplum Gelişim Endeksi” üzerine gerçekleştirdiği saha çalışmasından bahsetti. Kamu ve sivil toplum için şeffaflık ve yetkinlik konularında ilerleme sağlanarak toplumsal kutuplaşmayı aşmayı hedeflediklerini vurgulandı. “Sivil toplum kuruluşlarının üstlendiği roller”, “Türkiye'deki hemşeri derneklerinin rolü”, "Türkiye'de sivil toplumun güncel ihtiyaçları" gibi odak alan ve konuları çalıştıklarını ifade etti.Özünel, gerçekleştirdikleri projelerin özel sektör ve akademik alandaki boşlukları doldurmayı amaçlayan bir yaklaşımla ve etki odaklı bir bakış açısıyla tasarlandıklarını belirtti. Kamunun ve politika aktörlerinin sivil toplumu önemseyen ve dikkate alan bir karar aklına erişebilmesi için STK’larca yapılan araştırma ve faaliyetlerin belirleyici olduğunu vurguladı.YADA Vakfı ile STA arasında kurulabilecek olası işbirliklerini istişare ettiğimiz görüşmemizi TODAM Toplumun Görünümü Raporu ve Sivil Toplum Kuruluşlarında Kurumsal Yönetim Kitabı takdimiyle sonlandırdık.