Sivil Toplum Bibliyografyası Tanıtım Programını Gerçekleştirdik

21 Haziran 2023

Sivil Toplum Akademisi bünyesinde hazırlanan ve sivil toplum alanına dair mevcut yazılı birikimi ortaya çıkarmayı hedefleyen Sivil Toplum Bibliyografyası Projesi’ni, 21 Haziran 2023 Çarşamba tarihinde düzenlediğimiz tanıtım programıyla kamuoyuna sunduk.


İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Sait Öner ve Mütevelli Heyet Başkanı Nihat Erdoğmuş selamlama konuşmalarını yaptı. Öner, yapılan bu çalışmanın sivil toplum araştırmacılarına ciddi anlamda veri sağladığını belirtti. Erdoğmuş konuşmasında "Sivil toplum kuruluşlarında ciddi bir niceliksel azalma var, hem sınıflandırma hem tasnif anlamında ihtiyaç var." cümleleriyle sivil toplumun geliştirilebilir tarafına vurguda bulundu.


STA Direktörü Fatih Yaman’ın Sivil Toplum Bibliyografyası sunumuyla devam eden tanıtım programında Yaman Sivil Toplum Bibliyografyası Projesi’ni anlattı:

Sivil Toplum Akademisi'nin çeşitli proje ve yayınlarından söz ederek konuşmasına başlayan Yaman,Sivil Toplum Bibliyogrfyası web sitesini ve Sivil Toplum Bibliyografyası Raporu’nda yer verilmiş grafikleri göstererek açıkladı. Bu projeyle teorik ve pratik çalışmalara kaynaklık etme iddiasında olduğunu belirtti.

“Araştırmacıların sivil toplum alanıyla ilgili birikimini bir arada görebilecekleri bir kaynağın olmaması önemli bir eksiklikti. Bibliyografya bu problemi gidermeye yönelik bir çalışma oldu. En önemli iddiası bu alana ilgi duyan araştırmacıların konuyla ilgili bütüncül bir bakış açısına sahip olmalarını sağlamak, hangi alanda ihtiyaç olduğunu göstermeyi hedefliyoruz.”


Bibliyografyaya yönelik görüş ve önerilerin paylaşıldığı tartışma bölümünde Nihat Erdoğmuş, Züleyha Sayın, Hüseyin Akkuş, Funda Akyol Ozan, Rümeysa Çamdereli, Arif Muştu, Abdulkadir Çay, Ömer Fark Teke ve Selvanur Çapçı' dan değerlendirmesi alındı.


Değerlendirme bölümünde Erdoğmuş alana katkının sürekliliğine değindi. Sivil toplumun sürdürülebilirlik soruna dikkat çekti. Sayın ise proje çıktılarını yorumladı. Sivil topluma veri temelli bakabilmek üzerine yorumlarda bulunan Sayın, sivil toplumun sorununu tespit edebilmek açısından bütüncül resmi görebilmek adına bibliyografya çalışmasının önemli olduğuna vurgu yaptı. Ozan Akyol, sivil toplum için uluslararası alanda hazırlanmış raporların gündemini takip edebilmenin önemine değindi. Sivil toplum kuruluşlarını şehircilik anlamına yönlendirmek adına motivasyon oluşturma gündeminin tesis edilmesi gerektiğini belirtti. Çamdereli, bibliyografyada belirlenen kategorilerin çok çeşitli olduğunu bunun yerine tematik alanlar oluşturulabileceğini önerdi. Çay, sivil toplum alanında sürekli tartışılan konuların yazın alanında bir yoğunluğa sahip olmadığını, sivil toplum yazınının bu anlamda dağınık olduğunu belirtti.


Değerlendirme ve önerilerin ardından toplu fotoğraf ile program sonlandırıldı.

Sivil Toplum Bibliyografyası Raporu’na web sitesinden erişebilirsiniz: https://stbiblio.ilke.org.tr/