"Sivil Diyaloğun Güçlenmesi" Proje Sunumu Gerçekleşti

10 Mayıs 2021

“Sivil Diyaloğun Güçlenmesi” projesi sunumu, Toplumsal Düşünce ve Araştırmalar Merkezi (TODAM) altında faaliyet gösteren Kurumsal Yönetim Akademisi tarafından düzenlendi. Sunum, Yaşama Dair Vakıf’tan (YADA Vakfı) Ceylan Özünel tarafından gerçekleştirildi.


Programın açılış konuşmasını yapan İLKE Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş, sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini yürütürken siyaset, kamu ve özel sektörle bir diyalog içinde olduğunu ve bu diyaloğun gerekli olduğunu söyledi. Ancak bu diyaloğu sürdürürken sivil alanda kalınması gerektiğini vurguladı. İLKE Vakfı olarak bu doğrultuda çalışmalar yaptıklarını ve bu tarz çalışmaları da kamuoyuyla paylaşmak istediklerini söyleyen Erdoğmuş sözü Ceylan Özünel’e bıraktı.


Ceylan Özünel’in konuşmasındaki önemli başlıklar şu şekilde: “Son yıllarda da en çok üzerinde durduğumuz şey sivil toplum diyaloğu. 2015 döneminde YADA tarafından yapılmış geniş bir araştırmada sivil toplumun etkisini azaltan en önemli sebebinin, siyasetin de sivil toplum üzerindeki sirayeti ile beraber STK’lar arasındaki diyaloğun eksikliği ve zayıflığı olduğunu gördük. Burada iki tür kapanma tespit ettik. Birincisi, farklı arka planlardan gelen STK’lar bir araya gelmiyor. İkincisi farklı alanlarda faaliyet gösteren STK’lar bir araya gelmiyor. ‘Sivil Diyaloğun Güçlenmesi’ projesi buradan hareketle doğdu.”


Proje kapsamında; diyalog haritalama, diyalog izleme ve STK'ların Ulusal Medyadaki Temsili-Medya Analizi olmak üzere üç tane araştırma yapıldığını söyleyen Özünel, yine proje kapsamında sivil diyalog, etki odaklı tasarım ve iletişim, ortak prensipler gibi atölyelerin de gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi. Yine proje kapsamında, pandemi dolayısıyla projeye eklenen "Çevrim İçi Diyalog ve Müzakere Rehberi" ve STK'lara yönelik sosyal etki odaklı tasarım danışmanlığı gibi faaliyetlerin gerçekleştirildiğinden bahsetti.


Projenin amaçlarını diyaloğun boşluklarını ve prensiplerini belirlemek, STK’ların etki kapasitesini artırmak ve paydaşların müzakere edebileceği, karşılaşabileceği ortamlar oluşturmak şeklinde açıklayan Özünel konuşmasının devamında proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi verdi. 35 farklı şehri kapsayan etkinliklerde toplamda 532 paydaşın yer aldığını söyleyen Özünel, proje kapsamında 4 yayın hazırlandığını ve yedisi yüz yüze olmak üzere 19 etkinlik gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi. Program sunumun ardından müzakere ve soru-cevap ile sonlandı“Sivil Diyaloğun Güçlenmesi” projesi sunumu, Toplumsal Düşünce ve Araştırmalar Merkezi (TODAM) altında faaliyet gösteren Kurumsal Yönetim Akademisi tarafından düzenlendi. Sunum, Yaşama Dair Vakıf’tan (YADA Vakfı) Ceylan Özünel tarafından gerçekleştirildi.


Programın açılış konuşmasını yapan İLKE Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş, sivil toplumun devlet siyasetle güçlü ilişkilerinin bulunmasının önemli olduğunu ve ayrıca iktisadi hayatla ilgili tarafın da masaya yatırılması gerektiğini söyledi. İLKE Vakfı olarak bu doğrultuda çalışmalar yaptıklarını ve bu tarz çalışmaları da kamuoyuyla paylaşmak istediklerini söyleyen Erdoğmuş sözü Ceylan Özünel’e bıraktı.


Ceylan Özünel’in konuşmasındaki önemli başlıklar şu şekilde: “Son yıllarda da en çok üzerinde durduğumuz şey sivil toplum diyaloğu. 2015 döneminde YADA tarafından yapılmış geniş bir araştırmada sivil toplumun etkisini azaltan en önemli sebebinin, siyasetin de sivil toplum üzerindeki sirayeti ile beraber STK’lar arasındaki diyaloğun eksikliği ve zayıflığı olduğunu gördük. Burada iki tür kapanma tespit ettik. Birincisi, farklı arka planlardan gelen STK’lar bir araya gelmiyor. İkincisi farklı alanlarda faaliyet gösteren STK’lar bir araya gelmiyor. ‘Sivil Diyaloğun Güçlenmesi’ projesi buradan hareketle doğdu.”


Proje kapsamında; diyalog haritalama, diyalog izleme ve STK'ların Ulusal Medyadaki Temsili-Medya Analizi olmak üzere üç tane araştırma yapıldığını söyleyen Özünel, yine proje kapsamında sivil diyalog, etki odaklı tasarım ve iletişim, ortak prensipler gibi atölyelerin de gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi. Yine proje kapsamında, pandemi dolayısıyla projeye eklenen "Çevrim İçi Diyalog ve Müzakere Rehberi" ve STK'lara yönelik sosyal etki odaklı tasarım danışmanlığı gibi faaliyetlerin gerçekleştirildiğinden bahsetti.


Projenin amaçlarını diyaloğun boşluklarını ve prensiplerini belirlemek, STK’ların etki kapasitesini artırmak ve paydaşların müzakere edebileceği, karşılaşabileceği ortamlar oluşturmak şeklinde açıklayan Özünel konuşmasının devamında proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi verdi. 35 farklı şehri kapsayan etkinliklerde toplamda 532 paydaşın yer aldığını söyleyen Özünel, proje kapsamında 4 yayın hazırlandığını ve yedisi yüz yüze olmak üzere 19 etkinlik gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi. Program sunumun ardından müzakere ve soru-cevap ile sonlandı