Kurumsal Gelişim Eğitim Programı (KGEP) 2018 Bahar

Kurumsal Gelişim Eğitim Programı, Kurumsal Yönetim Akademisi’nin sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin artışına katkı sağlamak için Bahar ve Güz olmak üzere senede iki kez organize ettiği etkinliktir. Sivil toplum alanında genellikle ihtiyaç duyulan konuların, 6 farklı ders olarak işlendiği, toplamda 3 gün süren eğitim programı STK’larda görev alan yöneticilere yöneliktir. Programda işlenen dersler şu şekildedir:

  • Yönetim ve Organizasyon
  • Proje Yazma ve Yönetme
  • Gönüllü Yönetimi
  • Dijital İmkanlar
  • Medya İletişimi
  • Mali Kaynak Bulma ve Yönetme

Bahar dönemi KGEP 22/23/24 Mart 2018 tarihinde İLKE Dernek binasında düzenlendi. Kontenjanı 25 olarak belirlenen programa kontenjanın çok üzerinde başvuru gerçekleşmesinden dolayı şartlar zorlanarak kapasite 40’a kadar artırılmış yine de tüm başvuranlara olumlu cevap verilememiştir.

Kurumsal Yönetim Akademisi Başkanı Prof.Dr. Nihat Erdoğmuş’un kısa bir selamlama ve tanışma konuşması ile başlayan programda ilk ders olan “Yönetim ve Organizasyon” Sayın Erdoğmuş tarafından sunuldu. Eğitimde STK’larda plan hazırlama ve takibi, kurul ve komisyonların işleyişinde etkinlik ve toplantı yönetimi üzerinde duruldu.

Birinci gün ikinci ders olan Proje Yazma ve Yönetme Ömer Özdinç tarafından verildi. Eğitimde proje tasarımı, proje planlanması, teklif hazırlanması, teklif sunumu ve proje değerlendirme aşamalarından oluşan proje bileşenleri uygulamalı ve detaylı olarak aktarıldı.

Eğitim programının 2. Günü Doç. Dr. Mehmet Lütfi Arslan tarafından verilen ve oldukça ilgiyle takip edilen “Gönüllü Yönetimi” dersi ile başladı. Eğitimde gönüllülüğün ekonomik, sosyal ve psikolojik boyutları ve gönüllülük çeşitlerine değinmenin yanında gönüllülerin sivil toplum kuruluşlarında daha aktif olarak görev alması için gereken girişimler hakkında bilgi paylaşıldı.

Aynı günün ikinci dersi Nihat Kılıç tarafından verilen “Dijital İmkanlar” idi. Eğitimde, STK’ların reklam, pazarlama, üye ilişkileri, hedef kitleye erişim gibi konuları dijital ortamda nasıl yönetebileceğine genel olarak değinilirken Google, Google reklamları, sosyal medya ortamlarının STK’ların amaçları için nasıl daha etkin kullanılabileceği konusunda ip uçları verildi.

Eğitim programının 3. Günü “Medya İletişimi” dersi ile başladı. Ders Esra Yaman tarafından verildi. Dersin ilk oturumunda öğrenilen teorik bilgiler ikinci oturumda pratik çalışmalar ile ürün haline geldi. Eğitimde stratejik iletişim planlamasının nasıl hazırlanabileceği, iletişim ve medya ilişkilerinin önemine, medya iletişiminde kullanılan araçlara değinildi.

Günün ve programın son dersi Dr. İbrahim Taşdemir tarafından “Mali Kaynak Bulma ve Yönetme” başlığında gerçekleşti. Eğitimde başta bağışlar, fon oluşturma ve iş geliştirme olmak üzere STK’lar için kaynak bulma ve geliştirme konularında bilgi ve uygulamalar paylaşıldı. Günümüzde STK’ların gündeminde yer edinen ulusal ve uluslararası fon kaynaklarına ulaşma ve kullanabilme konusu da ayrıca ele alındı.

Program son aşamasında sertifika töreni düzenlendi. Eğitimlere eksiksiz katılım sağlayanlara sertifikaları takdim edildi. Törende oldukça farklı bir enstantane de yaşandı: programın gerçekleşmesinde emeğe geçenlere teşekkür mahiyetinde hazırlanan belgeler katılımcıların isteği üzerine katılımcılar tarafından büyük bir mutluluk ile tek tek İLKE Derneği personeline takdim edildi. Program aile fotoğrafı çekimi sonrasında bitti.

 
Ömer Faruk Aydemir

Etkinlik Yöneticisi

 
Nihat Erdoğmuş

Eğitimci

 
Ömer Özdinç

Eğitimci

 
Esra Saltık Yaman

Eğitimci

 
İbrahim Taşdemir

Eğitimci

 
Nihat Kılıç

Eğitimci

 
Mehmet Lütfi Arslan

Eğitimci