Kurumsal Gelişim Eğitim Programı (KGEP) 2019 Bahar

Kurumsal Gelişim Eğitim Programı ile sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin artmasına ve bu alanda çalışanların bireysel yetkinliklerinin gelişmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir.


Kurumsal Yönetim Akademisi tarafından 2016 yılında “kapasite geliştirme” motivasyonu ile başlayan program, 21-22-23 Mart 2019 tarihlerinde 8. kez düzenlendi. Yıl içerisinde üzere iki defa yurt içinde bir kez de yurt dışında düzenlenen programın bahar dönemi tamamlandı. Bu döneme kadar 6 ders olarak düzenlenmiş olan programda bu sene ders sayısı, denetlemenin de eklenmesi ile 7'ye çıkarıldı.


KGEP'te işlenen dersler ve dersleri sunan hocalar şöyledir:

  • Kurumsal Yönetim ve Organizasyon, Prof.Dr. Nihat Erdoğmuş
  • Proje Yazma ve Yönetme, Dr. Ömer Özdinç
  • Gönüllü Yönetimi, Doç.Dr. M. Lütfi Arslarn
  • Dijital İmkanlar, Nihat Kılıç
  • Mali Kaynak Bulma ve Yönetme, Dr. İbrahim Taşdemir
  • Medya İletişimi, Hamit Kardaş
  • Denetleme, M. Sıddık Acarlar


Programın kontenjanı 25 katılımcı olarak belirlenmiş olmasına rağmen kontenjanın oldukça üzerinde başvuru gelmesi sebebiyle sayı 40'a kadar çıkarılmış ancak yinede her başvurana olumlu cevap vermek mümkün olmamıştır. Davet edilme aşamasında şu usul takip edilmiştir: öncelikli olarak STK'larda üst düzey yöneticiler (yönetim kurulu, mütevelli heyeti, genel sekreter) akabinde birim yöneticileri. Ek olarak bir STK'dan gelen başvuru sayısı ve başvuranların daha önceden ilgili etkinliğe katılım durumu göz önünde bulundurulmuştur.


Programa 36 farklı STK yararlanmış olup başvuruda bulunanların %80'i 20-40 yaş arası gençlerden oluşmuştur ve yine başvuranların %38'i kadın %62'si erkektir.


Programın son aşaması İLKE Mütevelli Heyeti Başkanı sayın Erdoğmuş ve İLKE Yürütme Kurulu Üyesi Hüseyin Akkuş kapanış konuşmaları yaptı. Kapanış konuşmalarında STK'ların kurumsallaşmasının çabalarının yanında gönüllülüğü kaybetmemesi gerektiği ve sivil toplum gönüllülerinin önemi üzerinde duruldu.


Akabinde İLKE Mütevelli Heyeti ve Yürütme Kurulu Üyeleri katılımcılara sertifikalarını takdim etti.


Aile fotoğrafının çekilmesi ile 3 gün süren program sona erdi.

 

 

 
Nihat Erdoğmuş

Eğitimci

 
Ömer Özdinç

Eğitimci

 
Nihat Kılıç

Eğitimci

 
Mehmet Lütfi Arslan

Eğitimci

 
İbrahim Taşdemir

Eğitimci

 
M. Sıddık Acarlar

Eğitimci

 
Hamit Kardaş

Eğitimci