Kurumsal Gelişim Eğitim Programı (KGEP) 2018 Güz

Kurumsal Gelişim Eğitim Programı, Kurumsal Yönetim Akademisi’nin sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin artışına katkı sağlamak için Bahar, Güz dönemlerinde Türkiye’de bir kez de Yurtdışında olmak üzere senede üç kez organize ettiği etkinliktir. Sivil toplum alanında önemli derecede ihtiyaç duyulan konuların, 6 farklı ders olarak işlendiği, toplamda 3 gün süren eğitim programı STK’larda görev alan yöneticilere yöneliktir. Programda işlenen dersler şu şekildedir:

  • Yönetim ve Organizasyon
  • Dijital İmkanlar
  • Gönüllü Yönetimi
  • Proje Yazma ve Yönetme
  • Medya İletişimi
  • Mali Kaynak Bulma ve Yönetme

Güz dönemi KGEP 18/19/20 Ekim 2018 tarihinde İLKE Dernek binasında düzenlendi. Kontenjanı 25 olarak belirlenen programa kontenjanın çok üzerinde başvuru gerçekleşmesinden dolayı şartlar zorlanarak kapasite 40’a kadar artırılmış ancak yine de tüm başvuranlara olumlu cevap verilememiştir.

Eğitim programı, Nihat Kılıç tarafından verilen “Dijital İmkanlar” ile başladı. Eğitimde, STK’ların reklam, pazarlama, üye ilişkileri, hedef kitleye erişim gibi konuları dijital ortamda nasıl yönetebileceğine genel olarak değinilirken Google, Google reklamları, sosyal medya ortamlarının STK’ların amaçları için nasıl daha etkin kullanılabileceği konusunda ipuçları verildi.

İlk günün ikinci dersi, “Yönetim ve Organizasyon” Kurumsal Yönetim Akademisi Başkanı Prof.Dr. Nihat Erdoğmuş tarafından sunuldu. Eğitimde STK’larda stratejik plan hazırlama ve takibi, kurul ve komisyonların işleyişinde etkinlik ve toplantı yönetimi üzerinde duruldu.

Eğitim programının 2. Günü Doç. Dr. Mehmet Lütfi Arslan tarafından verilen ve oldukça ilgiyle takip edilen “Gönüllü Yönetimi” dersi ile başladı. Eğitimde gönüllülüğün ekonomik, sosyal ve psikolojik boyutları ve gönüllülük çeşitlerine değinmenin yanında gönüllülerin sivil toplum kuruluşlarında daha aktif olarak görev alması için gereken girişimler hakkında bilgi paylaşıldı. Aynı günün ikinci dersi, Proje Yazma ve Yönetme Dr. Ömer Özdinç tarafından verildi. Eğitimde proje tasarımı, proje planlanması, teklif hazırlanması, teklif sunumu ve proje değerlendirme aşamalarından oluşan proje bileşenleri uygulamalı ve detaylı olarak aktarıldı.

Eğitim programının 3. Günü “Medya İletişimi” dersi ile başladı, ders Esra Saltık Yaman tarafından verildi. Dersin ilk oturumunda öğrenilen teorik bilgiler ikinci oturumda pratik çalışmalar ile ürün haline geldi. Eğitimde stratejik iletişim planlamasının nasıl hazırlanabileceği, iletişim ve medya ilişkilerinin önemine, medya iletişiminde kullanılan araçlara değinildi. Katılımcılar 3’erli gruplara ayrılarak herkes en iyi haber bültenini yazmak için yarıştı. Süre dolduktan sonra yazılan haberler grup sözcüleri tarafından okundu.

Günün ve programın son dersi Dr. İbrahim Taşdemir tarafından “Mali Kaynak Bulma ve Yönetme” başlığında gerçekleşti. Eğitimde başta bağışlar, fon oluşturma ve iş geliştirme olmak üzere STK’lar için kaynak bulma ve geliştirme konularında bilgi ve uygulamalar paylaşıldı. Günümüzde STK’ların gündeminde yer edinen ulusal ve uluslararası fon kaynaklarına ulaşma ve kullanabilme konusu da ayrıca ele alındı.

Program son aşaması kapanış konuşmaları ve sertifika takdimi ile sona erdi. Kapanış konuşmalarında Kurumsal Yönetim Akademisi Yürütme Kurulu Üyesi M. Sıddık Acarlar, İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği Başkanı Ayhan Karahan ve İlim Kültür ve Eğitim Derneği Yürütme Kurulu Başkanı Lütfi Sunar söz aldı. Akabinde 30 farklı STK katılımcısına sertifikaları takdim edildi. Aile fotoğrafının çekilmesi ile 3 gün süren program sona erdi.

 

 
Ömer Faruk Aydemir

Etkinlik Yöneticisi

 
Nihat Erdoğmuş

Eğitimci

 
Ömer Özdinç

Eğitimci

 
Esra Saltık Yaman

Eğitimci

 
İbrahim Taşdemir

Eğitimci

 
Nihat Kılıç

Eğitimci

 
Mehmet Lütfi Arslan

Eğitimci