Kurumsal Eğitimler Görsel Düşünme Atölyesi ile Devam Ediyor

01 Nisan 2022

İLKE Vakfı ve üye kuruluşlarının personellerine yönelik olarak gerçekleştirilen Kurumsal Eğitimler devam ediyor.


Dursun Çiçek ile “İmaj ve Görüntü Çağında Görsel Düşünmenin İmkanı” başlığı etrafında görmenin felsefi ve düşünsel bağlamı ele alındı.


Fotoğrafı, okuma, anlama ve anlatma biçimi olarak ele alan Çiçek, bakmak, görmek, görüntü, görünen, teşhir, imaj gibi kavramları tanımlayarak nazari düşünme, muhayyileye dayalı düşünme ve müşahedeye dayalı düşünme bağlamında fotoğrafa nasıl bakılması gerektiği üzerine bir sunum gerçekleştirdi.