Kurum içi Eğitimler Devam Ediyor: Bilginin Tasnifi ve Citavi

23 Şubat 2023

İLKE Vakfı ve üye kuruluşlarının personellerine yönelik olarak gerçekleştirilen Kurumsal Eğitimler devam ediyor.


Dr. Ümit Güneş ile “Bilginin Tasnifi ve Citavi” başlığı etrafında araştırmacıların iş süreçlerinde çokça ihtiyaç duyduğu bilginin tasnifi konusu ele alındı.İLKE Vakfı çalışanlarının akademik çalışmalarında daha etkili çalışabilmesini sağlayacak ve iş süreçlerini kolaylaştıran teknolojilere dikkat çekildi. İntihalden arındırma ve yazınsal süreçteki zaman kaybını azaltma yolları referans yönetim programlarından olan Citavi üzerinde gösterildi. Eğitimde Citavi’nin önemi, nasıl kullanıldığı, referans yöntemleri ele alındı.