Kurumsal Gelişim Uygulamaları 6 | STK'larda Gönüllü İletişimi

21 Aralık 2019

Kurumsal Yönetim Akademisi (KYA) olarak sivil toplum kuruluşlarının kurumsal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla başlattığımız “Kurumsal Gelişim Uygulamaları” etkinlik serisinin altıncısını "STK'larda Gönüllü İletişimi" başlığı altında Doç. Dr. M. Lütfi Arslan'ın sunumuyla, 21 Aralık 2019'da İLKE Vakfı'nda gerçekleştirdik. Kurumsal Gelişim Uygulamaları ile yeni kurulmuş ya da kurumsallaşma sürecinde olan STK’ların ihtiyaç duydukları teorik bilginin yanında bu bilgileri destekleyecek uygulamalar yapmayı ve bilginin pekiştirilmesini hedefliyoruz.


Etkinlik başvuru formunda katılımcıların gönüllüğe yaklaşımlarını, gönüllüler ile ilişkilerini tespit etme maksadıyla bir takım sorular soruldu ve etkinlik başlarken öncelikli olarak başvuranların verdiği cevaplar katılımcılar ile paylaşıldı.


 Etkinlikte genel olarak iletişim ve gönüllü ile kurulacak iletişime yer verilirken detay olarak ise aşağıdaki konular üzerinde duruldu;


 • İletişim süreci
 • İletişimin temel unsurları
 • Kodlama ve çözümleme
 • İletişimin engelleri
 • İletişim geliştirme yöntemleri
 • Gönül dili, beden dili, yüz dili, bakışların dili, kıyafet dili, zamanın dili
 • Sözsüz iletişim çeşitleri
 • Gönüllülük
 • Gönüllüyü daha iyi anlamak
 • Gönüllü yönetimi
 • Gönüllendiren ortam
 • Gönüllü motivasyon vb.


Bir Gönüllü Deyip Geçmeyelim!


Kurumsal Gelişim Uygulaması 6'nın genel olarak özeti şöyleydi: STK'lar gönüllü ilanınını paylaşmadan yahut gönüllü kabulünden önce kurumlarının ne kadar işlerinin olduğu, hangi işlerinin gönüllüler tarafından yapılacağı, nasıl gönüllüler aradıkları, gönüllülere verilecek görevlerin tanımları ve görevli politikaları üzerine çalışmaları gerekmektedir. Bazı STK'ların gönüllüler ile alakalı yaşadıkları sorunun "gönüllülerin kuruma gelmemesi" olduğu söylenebilir. Ancak gönüllünün kuruma gelmesi tüm sorunları çözmemektedir. Tam tersi gönüllü mülakatları, gönüllülere iş üretme, gönüllüleri motive etme, gönüllü-profesyonel ilişkilerinde denge sağlama ve eğer gönüllülük süreci bitecekse en uygun şekilde vedalaşma yapılması gibi üzerinde çalışılması gereken durumlar mevcuttur. Gönüllülük süreci bilinçli bir şekilde kurgulanmazsa kuruma gönüllü gelmemesi ya da gelen gönüllü ile arzu edilen işlerin üretilememesi veya en kötüsü gönüllünün kırılarak gönüllüğe ve kuruma küsmesi, kurumdan ayrılması ve dışarıda kuruma dair olumsuz ifadeler beyan etmesi gibi durumlar söz konusu olabilmektedir. 


2019 yılının son etkinliği olan Kurumsal Gelişim Uygulamalarının altıncısı, KYA Uzmanı Ömer Faruk Aydemir'in Doç. Dr. Lütfi Arslan'a teşekkür babında plaket takdimi ile tamamlandı.