KGEP 2024 Bahar Dönemi Tamamlandı!

04 Mayıs 2024

Kurumsal Gelişim Eğitim Programı ile STK’ların kurumsal kapasitelerini geliştirmelerine katkı sağlamanın yanında, üretilen mevcut faydayı ve etkiyi artırmak amaçlıyoruz. Gönüllü ve profesyonel STK çalışanlarının kurumların yapı ve faaliyetlerine ilişkin farkındalık kazanmalarını hedeflediğmiz KGEP'te; STK'ların Politika Yapımına Aktif Katılımı, Savunuculuk, STK'larda Dijital İletişim Yönetimi, Kurumsal Yönetim ve Organizasyon, İnsan Kaynağı ve Gönüllü Yönetimi, Mali Kaynak Geliştirme ve Yönetme üzerine altı farklı alanda eğitim gerçekleştirdik. 24-25 Nisan 2024 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz KGEP'e 24 farklı STK'dan 26 temsilci katıldı.

Eğitimden öne çıkanlar:

İlk ders, "İnsan Kaynağı ve Gönüllü Yönetimi" başlığında Prof. Dr. Mehmet Lütfi Arslan tarafından gerçekleştirildi. İnsan kaynakları yönetim sürecinin nasıl işlemesi gerektiğinin inceliklerini aktaran Arslan, yetkinlik ve yeterlilik kavramlarının önemini vurguladı. Dersin teorik anlatımı sonrasında katılımcılara verilen vaka örnekleri üzerinden uygulama çalışması gerçekleştirdik. 

İkinci derse ise Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş’un "Kurumsal Yönetim ve Organizasyon" başlığıyla devam ettik. Bu ders kapsamında yönetim ve organizasyonun sistematik izlenmesi, Türkiye ve dünyadaki sivil toplum kuruluşlarının ortak ve farklı amaçları ele aldık. STK'ların geleceğe hazırlanması, stratejik yönetim ve yol haritası oluşturma konularını tartıştık. STK'ların amaçları, varoluş gerekçesi ve stratejisi üzerinde durduk.

İlk günün son dersi, Prof. Dr. Ömer Çaha "STK'larda Politika Yapımına Aktif Katılım"  başlığı ile gerçekleşti. Sivil toplumun siyasetle ilişkisi üzerinde durduğumuz bu derste Çaha politikaya katılım türlerini ve bunun yollarını aktardı. 

Programın ikinci günü, Ömer Burak Tek’in "STK’larda Dijital İletişim Yönetimi" dersiyle başladı. İletişim uzmanlığı ve yönetimi kavramlarının farkı açıklanarak başlanan derste kurumsallaşmanın bir parçası olarak dijitalleşmenin önemi üzerinde durduk. Ders katılımcıların dijital iletişim stratejilerini oluşturdukları uygulama bölümüyle sona erdi.

İkinci derste, Dr. Davut Pehlivanlı, "Mali Kaynak Geliştirme ve Yönetme" konusunu ele aldı. Bu kapsamda, sivil toplum kuruluşları için iç kontrol sistemlerinin ve bilgi sistemlerinin öneminden bahsetti. Gönüllü yönetimi, bağışçı ilişkileri, mali yönetim, öğrenci takibi gibi birçok konuda bilgi sistemlerinin kullanılmasının gerekliliğinin üstünde durduk.  

Programın son dersinde Emine Uçak Erdoğan’ın  “Savunuculuk” eğitimi gerçekleştirdik. Sivil toplum tanımı ile başlayan ders güncel yaşamda savunuculuğun nasıl uygulanacağına dair örneklerle devam etti. Şeffaflık ve hesap verilebilirliğin insanlar üzerindeki etkisine değinen Uçak Erdoğan, savunuculuk faaliyetlerinde amaç-alan-hedef-strateji ilişkisini ele aldı. Ders katılımcıların savunuculuk kampanyası hazırlığı ve sunumlarıyla sona erdi.

Derslerin tamamlanmasının ardından Tecrübe Paylaşımı bölümüyle devam eden programda Halit Bekiroğlu ağırlandı. Bekiroğlu kendi sivil toplum tecrübesini aktararak, kurumsallaşma ve liderlik konularının önemine dikkat çekti.