Kapasite Geliştirme Eğitimlerinde Etkinlik Yönetimi Ele Alındı

24 Aralık 2022


Kapasite Geliştirme Eğitimleri ile sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaç ve yönelimlerine yönelik eğitim planlamaları yapan STA, bu kez sivil toplumun da gündeminde yer alan "Etkinlik Yönetimi" konusunu ele aldı.


Sivil Toplum Akademisi olarak STK'ların kurumsal kapasitelerinin gelişimine katkı sağladığımız Kapasite Geliştirme Eğitimleri kapsamında bu kez “Etkinlik Yönetimi” eğitimi üzerine 3 saatlik bir atölye çalışması gerçekleştirildi. YEKDER Başkanı Hüseyin Türkan'ın yönetiminde 7 farklı kurumdan gelen 8 katılımcıya "Etkinlik Yönetimi" eğitimi verildi. Eğitimde, verimli bir etkinlik yönetimi için izlenmesi gereken süreçler, etkinlik sürecinde öne çıkan aşamalar, etkinlik aşamaları arasındaki denge hakkında doğru bilinen yanlışlar üzerinde duruldu. Etkinlik sonrasında eğitimin çıktılarına önem verilmesi gerektiği konusu örnek belgeler ve tablolar eşliğinde pratikte neler yapılması gerektiği katılımcılarla paylaşılarak incelendi.