Formatör Yetiştirme Projesi Başladı

28 Ocak 2023

Sivil toplumun konuları, sorunları ve ihtiyaçlarına yönelik bilgi üretmek ve ürettiği bilgiyi tüm paydaşlarına sunmak amacıyla kurulan Sivil Toplum Akademisi (STA), mevcut ihtiyaçlardan yola çıkarak içeriklendirdiği  Formatör Yetiştirme Projesi'ni başlattı. 


Ağırlıklı olarak teşkilatlanma çalışmaları kapsamında Anadolu’nun pek çok noktasına şube ya da temsilcilik açan STK’ların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurularak hazırlanan projenin ilk aşaması olan Kurumsal Gelişim Formatör Eğitimi ile STK’ların bünyesinde sivil toplumun ihtiyaçlarını bilen, gerekli yeterliliğe sahip ve aktarma kabiliyeti yüksek eğitmenler yetiştirmek amaçlandı.


Kurumsal Gelişim Formatör Eğitimi, Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş ve Prof. Dr. Lütfi Sunar'ın, "Türkiye'de Sivil Toplumun Güncel Meseleleri" üzerine gerçekleştirdikleri açılış dersi ile başladı. Açılış dersi ardından eş zamanlı olarak gerçekleşen Sivil Toplum Kültürü, Kurumsal Yönetim ve Organizasyon, İnsan Kaynağı ve Gönüllü Yönetimi, Mali Kaynak Geliştirme, STK'larda İletişim Yönetimi, Proje Yazma ve Yönetme başlıklarındaki eğitimlerle iki gün boyunca devam eden program, Doç. Dr. Ömer Avcı'nın "Öz Yönlendirmeli Öğrenme: Yetişkin Eğitimine ve Motivasyonuna Genel Bir Bakış" dersi ile tamamlandı.


22 farklı STK'dan 80 temsilcinin katıldığı Formatör Yetiştirme Projesi, uygulama süreçleriyle devam edecek.