Formatör Yetiştirme Projesi

Formatr Yetitirme Projesi

Formatör Yetiştirme Projesi

Sivil toplum kuruluşları, faaliyet alanlarına bakıldığında kamunun olmadığı ya da yetişemediği pek çok noktada çalışmalarını sürdürmektedir. Gerek çalışanları gerek gönüllüleriyle ciddi bir insan kaynağını bünyesinde bulunduran STK’lar, yönetim ve kurumsallaşma becerilerini her zaman geliştirme ihtiyacı duymaktadır.

Günden güne artan hedef kitle sayısı ve faaliyet alanı çeşitliliği ile çalışmalarını yürüten STK’lar için kurumsallaşma bir ihtiyaçtır. STK’ların organizasyon yapılarını oluşturmaları ve oluşan ihtiyaca göre personel ya da gönüllü istihdamı yapması kurumsallaşma süreci için gerekli ama tek başına yeterli değildir.  Bu nedenle kurumsal yapıların içerisinde yer alan fakat çoğu zaman çalışmalarını gönüllü olarak yürüten STK üyelerinin gelişimi hem çalışmaların daha sistematik yürütülmesi hem de sürdürülebilir olması adına önemlidir.

Sivil toplum kuruluşlarının personel ya da gönüllülerine yönelik gerçekleştirdiği toplu eğitim sunumlarında genelin ihtiyacına yönelik uygulanan eğitim programları bazı özel gereksinimlerin gözden kaçırılmasına sebep olmaktadır. Ayrıca hizmet satın alınarak yürütülen eğitim çalışmalarının maliyetinin yüksek olması ve kurum kültürü açısından beklenen etkiyi sunmaması yeni arayışlara neden olmuştur.

STK’ların kurumsallaşma süreçlerinin tamamlanmasında önemli bir yere sahip olan personel eğitimleri, kurumların kendi içinde yetiştirdiği eğitmenlerle beklenen etkiyi oluşturmaktadır. Bu bağlamda hazırlanan Formatör Yetiştirme Projesi ile her kurumun kendi bünyesinde eğitmen yetiştirmesi mümkün olacaktır.

Sivil toplumun konuları, sorunları ve ihtiyaçlarına yönelik bilgi üretmek ve ürettiği bilgiyi tüm paydaşlarına sunmak amacıyla kurulan Sivil Toplum Akademisi (STA) bünyesinde mevcut ihtiyaçlardan yola çıkarak STK Yönetici Eğitimi kapsamında Formatör Yetiştirme Projesi hazırlanmıştır.

Ağırlıklı olarak teşkilatlanma çalışmaları kapsamında Anadolu’nun pek çok noktasına şube ya da temsilcilik açan STK’ların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurularak hazırlanan eğitim içeriğinin amacı, STK’ların bünyesinde sivil toplumun ihtiyaçlarını bilen, gerekli yeterliliğe sahip ve aktarma kabiliyeti yüksek eğitmenler yetiştirmektir.

MODÜLLER

Formatör Yetiştirme Projesi kapsamında 6 farklı modülde verilecek eğitimlerin başvuru formalarına ilgili başlığa tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Her STK temsilcisi yalnızca bir modüle başvuru yapabilir.

Sivil Toplum Kültürü
STK'larda İletişim Yönetimi
Mali Kaynak ve Geliştirme
Proje Hazırlama ve Yönetme
Kurumsal Yönetim ve Organizasyon
İnsan Kaynağı ve Gönüllü Yönetimi

ÖNEMLİ TARİHLER

Son Başvuru Tarihi                             :      10 Aralık 2022

Eğitim Tarihi                                        :      28 - 29 Ocak 2023DETAYLI BİLGİ

Formatör Yetiştirme Projesi ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.Tw Inst In World