Değerlere Dayalı Liderlik Eğitimi

STK Konumalar 18 E Posta kopyas

Sivil Toplum Akademisi,

“Değerlere Dayalı Liderlik Sanatı” eğitimi düzenliyor.


İLKE Sivil Toplum Akademisi, Kapasite Geliştirme Eğitimleri kapsamında “Değerlere Dayalı Liderlik Sanatı” eğitimi düzenliyor.

İLKE Sivil Toplum Akademisi olarak sivil toplumun ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak için özel eğitim ve atölyeler düzenliyoruz.

Pek çok alanda olduğu gibi sivil toplumda da liderlik becerileri her zaman gündemde kalan bir konudur. Kapasite Geliştirme Eğitimlerinde bu kez liderlik konusu Oxford Üniversitesi'nden Prof. Dr. Basil Mustafa tarafından ele alınacak.

• Liderin gelişiminde  önemsenmesi gereken unsurlar nelerdir?
• Kurumsal gelişim için ne tür niteliğe sahip liderlere ihtiyaç vardır?
• Liderlik eğitiminde rol model almanın yeri nedir?
• Değere dayalı liderlik oluşturmak nasıl bir fayda sağlayacaktır?
• Değere dayalı yönetim yaklaşımı kurumların toplam kârı üzerinde olumlu bir etki yaratabilir mi?

Tüm aşamalarıyla bir bütünü oluşturan “Değerlere Dayalı Liderlik” konusunu ele alacağımız eğitimimiz 30 Aralık 2022 Cuma günü 10.00 – 18.00 saatleri arasında İLKE Vakfı'nda düzenlenecektir.

İLKE’s Civil Society Academy (STA)
is organizing a training on "The Art of Values-Based Leadership"


İLKE’s Civil Society Academy is organizing a training on “The Art of Values-Based Leadership” under its professional trainings series on capacity bulding of non-governmental organizations for executives and senior management of coportate and civil society organizations.

As İLKE Civil Society Academy (STA), we organize special trainings and workshops in line with the needs of non-governmental organizations. As in many other fields, leadership skills in civil society are always of critical importance. The upcoming training will be conducted by experienced trainer and academician from University of Oxford, Dr. Basil Mustafa. The training will cover following aspects:

• Issues to be considered in leadership development
• What kind of qualified leaders are needed for institutional development?
• The importance of role models in leadership education
• The benefits of value-based leadership
• Linking the value-based leadeship and organisational performance

The day long training will be held on Friday, December 30, 2022, between 10.00 and 18.00 at the İLKE Foundation.

To register for the training, please fill the form given at the link below. A cofirmation mail will be sent to the participating candidates before the training.

Kayıt/Register

Dr. Basil Mustafa

Dr. Mustafa, Oxford Üniversitesi'nin yaşadığı bağımsız bir merkez olan Oxford İslam Araştırmaları Merkezi'nde Nelson Mandela Araştırmacısı olarak görev yapmaktadır. Said Business School Yönetici Eğitim Merkezi'nin Liderlik Geliştirme Programı'na düzenli olarak dağıtılmasının tesadüfen, Temmuz 2010'da düzenlenen Said Business School'da Oxford Küresel İslami Markalaşma ve Pazarlama Forumu'nun açılışında çıkış olarak yer almıştır. Dr. Mustafa, Oxford İslami Finans şirketi yönetim kuruluş başkanı ve İslami finans ürünleri ve şeriata uygun finans araştırma ve geliştirme konusunda şirketindeki bir şirket olan Dar al Istithmar şirketi direktörüdür. Medine Liderlik ve Girişimcilik Enstitüsü (MILE), dünyanın dört bir yanından üst düzey yönetici ve yüksek potansiyelli liderler,