Davut Pehlivanlı

Davut Pehlivanlı

Davut Pehlivanlı, 2001 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mevzun oldu. Ardından yüksek lisans ve doktorasını denetim ve risk yönetimi üzerine yaptı. Doktora sonrasında yaklaşık on yıl boyunca profesyonel hayatta çalıştı. Profesyonel iş yaşamının ilk beş yılında bir bağımsız denetim firması ortağı olarak iç denetim ve risk yönetimi alanlarında danışanlık hizmetleri verdi son beş yılında ise büyük bir grup şirketinde denetim direktörü olarak çalıştı. İstanbul Üniversitesi çatısı altında Risk ve Denetim Araştırma Merkezi'nin kurulmasına öncülük yaptı ve halen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi çatısı altında akademik hayatına devam etmektedir.