ATÖLYE

Kurumsal Gelişim Uygulamaları, kurumsallaşma hedefinde olan sivil toplum kuruluşlarının genellikle geliştirme ihtiyacı duyduğu konuların işlendiği, her derste pratiğe yönelik çıktıların ortaya konulduğu etkinlik serisidir. Atölyelerde, henüz kurulmuş ya da kurumsallaşma sürecinde olan küçük ve orta ölçekli STK'ların işlerinin daha verimli, etkin, kurumsal hale gelmesine ve süreklilik kazanmasına katkı hedeflenmektedir.

Dersler hem teorik hem de pratik ders üzerinden şekillenmektedir. Pratik uygulamadan kasıt ise şu şekilde: o gün işlenen ders eğer etkinlik yönetimi ise dersin ikinci aşamasında kurumların planladıkları ya da gerçekleştirmeyi arzu ettikleri etkinliğin taslağı oluşturulur. Her kurum kendi taslağını oluşturabileceği gibi katılımcıların talebine göre tek bir taslak üzerinde de çalışılabilir.


  • STK'larda görev alan profesyonel ve gönüllüler katılabilir.
  • Kurumsal gelişim uygulamalarında işlenen dersin verimliliğini sağlamak ve her derste örnek bir uygulama yapabilmek açısından kontenjan 15 kişi ile sınırlandırılmaktadır.
  • Serinin herhangi birine başvuru yapıp mazeretsiz katılmayanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
  • Faaliyet gösterilen alan fark etmeksizin tüm STK'lar başvuruda bulunabilir.
  • Kurumsal Yönetim Akademisi kâr amacı gütmeden faaliyet göstermektedir. Dolayısıyla programa katılım için herhangi bir ücret talep edilmez.