2022 Bahar Dönemi Kurumsal Gelişim Eğitim Programı(KGEP) Tamamlandı

29 Mart 2022

Kurumsal Gelişim Eğitim Programı (KGEP) STK temsilcilerinin katılımıyla tamamlandı.


KGEP’te, önceki program içeriklerinden farklı olarak bu yıl “STK’nı fark et” temasıyla bir eğitim programı planlandı. Kurumların kapasitelerini geliştirmenin yanında mevcut faydayı ve etkiyi arttırmaları da hedeflediğimiz Kurumsal Gelişim Eğitim Programı'nda bu yıl Kurumsal Yönetim ve Organizasyon, Gönüllü Yönetimi, STK'lar için Dijital İmkanlar, İletişim ve Halkla İlişkiler, Savunuculuk ve Politika Belirleme başlıklarına yer verildi.  

İster gönüllü ister profesyonel olsun STK’larda çalışmak isteyen bireylerin STK’ların yapı ve faaliyetlerine dair farkındalık kazanmalarını amaçlayan KGEP; sivil toplum kültürünün yaygınlaştırılmasına adına da önemli bir misyonu temsil ediyor. Bu minvalde 24-25 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleşen KGEP'e 14 farklı STK'dan 20 temsilci katılım sağladı.


İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ahmet Sait Öner'in açılış konuşmasıyla başlayan programın ilk dersi  "Kurumsal Yönetim ve Organizasyon" başlığı altında İLKE Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş tarafından gerçekleştirildi. Erdoğmuş, STK'ların kurumsallaşma süreçlerinin kendilerin özgü belirleyecekleri stratejilerle mümkün olacağında söz etti.  Ayrıca derste temel olarak STK'ların kurumsal yönetim ve organizasyon süreçlerini detaylandıran Erdoğmuş, katılımcı ve dönemin ihtiyaçlarına uygun modellemerin STK'ların gündeminde yer alması gerektiğini dile getirdi.


Günün ikinci dersi ise "Gönüllülük Yönetimi" başlığı altında Süleyman Ragıp Yazıcılar tarafından verildi. Gönüllülüğü hem gönüllüler hem de STK'lar üzerinde ele alan Yazıcılar, gönüllülük menüsünün eksik olduğunu dile getirerek bu yüzden gönüllülerin yapacağı işler konusunda bir belirsizlik olduğunu dile getirdi. Gönüllülüğün hem kuruma hem de gönüllüye katkısının olduğunu söyleyen Yazıcılar, gönüllülüğün üc sac ayağını şu şekilde özetledi: "Gönül Allah'ta, göz insanda, el vicdanda." İlk günün son dersinde Nihat Kılıç "Dijital İmkanlar" konusunu ele aldı. STK'ların kendilerini nasıl görünür kılabileceğine ilişkin tavsiyeler veren Kılıç, STK'ların faaliyetlerini sürdürüleiblir kılması için teveccühe ihityacı olduğunu, teveccüh için de kendilerini iyi anlatmalarını gerektiğini dile getirdi.


KGEP'te ikinci gün "İletişim ve Halkla İlişkiler" eğitimi ile başladı. Mustafa Özbek, STK'ların iletişim yönetimi, halkla ilişkiler yönetimi ve iletişim stratejileri üzerine hem tenik hem de gerçek olaylar üzerinden örnekler sundu. "Savunuculuk" eğitimi ile devam eden KGEP'te Emine Uçak Erdoğan, kurumların sivil alanda savunuculuk üzerine neler yapabileceklerini ve yöntemleri ele alarak katılımcılara uygulamalı savunuculuk çalışması yaptırdı. Kurumsal Gelişim Eğitim Programı'nın son eğitim başlığı olan "Politika Belirleme" eğitini ise Prof. Dr. Lütfi Sunar verdi. Sivil toplumun en önemli görevinin, kendi alanında politika yapmak ve yaşadıkları körleşmeyi aşmak olduğunu dile getiren Sunar, STK'ların politika belirlerken sundukları çözümün alternatifli olması gerektiğini vurguladı.


İki gün boyunca 6 farklı başlıkta verilen eğitimlerle Kurumsal Gelişim Eğitim Programı (KGEP)'nın 9. dönemi, İLKE Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Lütfi Sunar'ın katılımcılara sertifikalarını vermesi ardından sona erdi.