28 Şubat 2022

2021 Yılında Sivil Topluma Verilerle Bakmak


Sivil Toplumun On Yılı Raporu, 2010-2020 yılları arasında sivil toplumda değişen ve dönüşen yapıları, ilişkileri, temel meseleleri, önemli olayları ve sayısal verileri belli bir kronoloji içerisinde ele almış, uzman görüşleriyle sivil toplumun son on yılının doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlamıştır. Biz burada raporun 2020 yılına kadar geçen son on yıl üzerine ürettiği bilgileri, son bir yıl içerisinde değişen sayısal verileri de dikkate ele alarak yeniden değerlendirecek ve pandeminin etkilerinin sürdüğü 2021 yılında sivil toplum yönündeki yeni gelişmeleri analiz edeceğiz.

Sivil toplum kuruluşları, kuruluş amaçlarına yönelik olarak faaliyetlerini sürdüren, toplum yararını gözeten, kâr amacı gütmeyen ve gerek çalışan gerekse gönüllü bireylerin bir araya gelerek ortak değerleri temsil ettiği yapılardır. Literatürde üçüncü sektör olarak da tanımlanan STK’lar, günümüzde hizmet alanlarını artırdıkları, niteliksel ve niceliksel gelişimleri ile yıldan yıla yükselen bir ivme ile daha görünür olmaktadır. Bu çalışmada sivil toplumun 2021 yılı genel görünümü, İLKE Vakfı tarafından yayımlanan Sivil Toplumun On Yılı raporundaki H. Merve Bircan Altınsoy’un “Sayısal Göstergelerle Sivil Toplum Kuruluşlarının Genel Görünümü” başlıklı yazısında yer alan 2020 yılı verileri ışığında incelenmiştir.

Sivil toplum, tanımı itibariyle bireylerin ortak çıkarını ortaya koyan, bu ortak çıkarı savunmak ve geliştirmek için bir araya getiren ve geniş bir toplumsal alanda karşılık gören bir yapıdır.[1] Böylesi bir dinamiğe sahip olan yapının her durumda niteliksel ve niceliksel olarak kendini ileriye taşıması gerekir. 2021 yılına bakıldığında ise sivil toplum kuruluşu olarak faaliyetlerini yürüten dernek, vakıf, kooperatif, sendika, meslek örgütleri ve birliklerin sayılarında az da olsa bir değişimin olduğu gözlemlenmiştir.

Yazının devamı için tıklayınız.