2020 Güz Dönemi Kurumsal Gelişim Eğitim Programı Gerçekleşti

10 Aralık 2020

Kurumsal Yönetim Akademisi (KYA) tarafından düzenlenen Güz Dönemi Kurumsal Gelişim Eğitim Programı (KGEP) sona erdi. KYA'nın sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin artışına katkı sağlamak için bahar ve güz döneminde olmak üzere senede iki defa organize ettiği KGEP bu dönem Covid-19 salgını sebebiyle çevrimiçi gerçekleştirildi. Üç gün süre program 19-20-21 Kasım tarihlerinde gerçekleştirdi. Bu süre zarfında katılımcılar Youtube üzerinden paylaşılan yedi adet ders videosunu izlediler. Etkinlik süresince de bu konularda uygulamalı eğitim aldılar.  

Programın açılış konuşmasını yapan İLKE Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Lütfi Sunar konuşmasında, KYA'nın Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarına rehberlik yapmak; faaliyet ve gönüllülük düzeylerini geliştirmek ve Türkiye'nin aradığı, arzu ettiği sivil faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için katkılar yapmak üzere kurulmuş bir araştırma merkezi olduğunu söyledi. Devamında ise açılış dersi "Kurumsal Yönetim ve Organizasyon" başlığı altında İLKE Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş tarafından gerçekleştirildi. Erdoğmuş, STK'ların kurumsallaşmasının ve gönüllü ve profesyonel çalışanların gelişmesinin kendi önceliği olduğundan söz etti. Derste temel olarak STK'ların gönüllülüğü kaybetmeden organize bir şekilde nasıl çalışacakları ve sürekliliğin nasıl sağlanacağı ele alındı.

Günün ikinci dersi ise "Medya İletişimi" başlığı altında Hamit Kardaş tarafından verildi. Hamit Kardaş derste STK'ların medyayı nasıl daha stratejik kullanabilecekleri ve hangi kanalların STK'lar açısından verimli olabileceği hususlarına değindi. Son ders ise M. Sıddık Acarlar tarafında "Denetleme" başlığı altında işlendi. Acarlar, denetimin her aşamada gerekli olduğunu, özellikle de bir sistem inşasında gerekliği olduğunu vurguladı.

Programın ikinci gününde Doç. Dr. Lütfi Arslan "Gönüllü Yönetimi" konusunu ele aldı. Gönüllülüğün en temel motivasyonunun insanın kendini gerçekleştirmesi olduğunu söyleyen Arslan, gönüllü faaliyetlerinin sürekliliğinin de gönüllülerin azim ve heyecanlarını sürdürmesiyle doğrudan bağlantılı olduğundan söz etti. 

Programın son gününün ilk dersinde Nihat Kılıç "Dijital İmkanlar" konusunu ele aldı. Uygulamalı geçen derste Nihat Kılıç, STK'ların kendilerini nasıl görünür kılabileceğine ilişkin tavsiyeler verdi. İkinci derste ise "Proje Yazma ve Yönetme" konusu işlendi. Muhammed Halid Durmuş'un anlatıcılığı yaptığı derste proje yazım süreçlerinde nelere dikkat edilmesi gerektiği hususları konuşuldu. Ayrıca gönüllü katılımcılarla örnek bir proje başvurusu hazırlandı. Günün ve programın son dersi ise Prof. Dr. Davut Pehlivanlı'nın konuşmacısı olduğu "Mali Kaynak Geliştirme ve Yönetme"ydi. STK'lardaki mali yönetimin ne şekilde yürütüleceğine ilişkin tavsiyelerde bulunan Davut Pehlivan; iç kontrol sistemi, muhasebe sistemi, raporlama sistemleri gibi önemli başlıkları aktardı. Karşılıklı soru-cevap alışverişinin olduğu dersler Davut Pehlivanlı'nın dersiyle son buldu.