11. Kurumsal Gelişim Eğitim Programı (KGEP) Tamamlandı

02 Haziran 2023

Kurumsal Gelişim Eğitim Programı ile STK’ların kurumsal kapasitelerini geliştirmelerine katkı sağlamanın yanında üretilen mevcut faydayı ve etkiyi artırmak amaçlanıyor. İster gönüllü ister profesyonel olsun STK çalışanlarının kurumların yapı ve faaliyetlerine ilişkin farkındalık kazanmalarını amaçlayan KGEP'te, Savunuculuk, Mali Kaynak Geliştirme, STK'larda İletişim Yönetimi, Kurumsal Yönetim ve Organizasyon, Psikolojik İlk Yardım, Gönüllü Yönetimi üzerine altı farklı alanda eğitim gerçekleştirildi. 1-2 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleşen KGEP'e 16 farklı STK'dan 29 temsilci katıldı.

 

Program, Sivil Toplum Akademisi Direktörü Doç. Dr. Fatih Yaman'ın açılış konuşmasıyla başladı. İlk ders, "Savunuculuk" başlığı altında Emine Uçak Erdoğan tarafından gerçekleştirildi. Derste, sivil toplumun ne olduğu ve savunuculuğun nasıl gerçekleştirildiği üzerine konuşuldu. Savunuculuk türlerine değinilen derste, karar alma mekanizmasının sivil toplum kuruluşlarında nasıl işlediği ayrıntılı bir şekilde ele alındı. Sivil toplumun demokratikleşme sürecinde önemli bir rol oynadığı ve savunuculukta haklar arasında hiyerarşi olmaması gerektiği vurgulandı. Uçak Erdoğan, sivil toplumun asıl amacının "yalnızca bilgiyi ortaya koymak değil, aynı zamanda etki yaratmak ve değişim için çalışmak" olduğunu vurguladı. Ders atölye çalışması ile sonlandırıldı.

 

İkinci derste ise Prof. Dr. Davut Pehlivanlı, "Mali Kaynak Geliştirme" konusunu ele aldı. Bu kapsamda, katastrofik hayırseverlik, sürdürülebilir ölçekte gönüllülük, mali kaynak geliştirme ve risk yönetimi gibi ilgili konulara yer verildi. Projelerin sürekliliğini sağlamak için örgütlenmenin önemi vurgulandı. STK'ların hesap verebilirlik, bütçe yapısı ve iç kontrol sistemini geliştirmesi gerektiği belirtildi. Sürdürülebilirlik kapsamındaki önemli konulardan biri olan “bağışların devamlılığı” için motivasyon yönetimleri üzerinde duruldu. Burs süreci, fiyat araştırması, burs komisyonu ve şeffaflık gibi konular ele alındı.

 

İlk günün son dersinde, Said Ercan "STK'larda İletişim Yöntemi" eğitimini verdi. Dersin girişinde sosyal medya krizleri ve itibar yönetiminin önemi üzerinde duruldu. Kriz yönetimi ve kriz potansiyeli gözlemlemesinin temel bileşenlerine değinildi. Sivil toplumun sosyal medyadaki rolü ve güven vermenin önemi vurgulandı. Dijital imaj tasarımı, kurumsal kimlik ve içerik oluşturma konularına dikkat çekildi. Sosyal medya tanıtımları ve algoritmalar hakkında bilgi verildi. Dersin sonunda, sosyal medya arama motorlarının nasıl çalıştığına dair bir çalışmayla eğitim sonlandırıldı.

 

Programın ikinci günü, İLKE Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş’un selamlama konuşması ve ardından gerçekleştirdiği "Kurumsal Yönetim ve Organizasyon" dersiyle başladı. Bu ders kapsamında yönetim ve organizasyonun sistematik izlenmesi, Türkiye ve dünyadaki sivil toplum kuruluşlarının ortak ve farklı amaçları ele alındı. STK'ların geleceğe hazırlanması, stratejik yönetim ve yol haritası oluşturma konuları tartışıldı. STK'ların amaçları, varoluş gerekçesi ve stratejisi üzerinde duruldu. Dersin devamında, farklı ülkelerdeki STK'ların çeşitlilikleri ve sayıları incelendi. STK'ların resmi kurumlardan ve vakıflardan ayrıldığı noktalar ele alındı.İkinci derste Uzm. Klnk. Psk. Gülsüm Özkara "Psikolojik İlk Yardım" konusunu ele aldı. Bu ders kapsamında, psikolojik ilk yardım öncesinde ve sırasında destek sağlayacak kişinin yapabileceği hazırlıklar üzerinde duruldu. Travma ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu tanımları yapıldı ve adaptasyon sürecinde oluşan sonuçlar ele alındı. Travmatik stresin kişiye özel olduğu ve genellemelerden uzak tutulması gerektiği vurgulandı. Travma yaşamış kişilerle iletişim kurma ve güvenin tekrar inşa edilmesinin önemi üzerinde duruldu. Dengeleme egzersizi gerçekleştirilerek ders sonlandırıldı.Programın son dersinde ise Prof. Dr. Mehmet Lütfi Arslan "İnsan Kaynağı ve Gönüllü Yönetimi" konusunu ele aldı. Gönüllülük konusu insan kaynakları başlığı altında değerlendirildi ve gönüllendirme kavramı üzerinde duruldu. Gönüllülüğün dil, din ve ırk ayrımı olmaksızın insanlığın ortak ideallerine ulaşması için önemli bir araç olduğu vurgulandı. Gönüllülük konusunda rehberlik ve süreçlerin önemi üzerinde duruldu.Program sonunda İLKE Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş, programın sadece eğitim amaçlı olmadığını, aynı zamanda katılımcıların birbirini tanıması ve sivil toplum kuruluşlarının birbirinden haberdar olması açısından da önemli olduğunu belirtti. Programın düzenlenmesine katkıda bulunanlara teşekkür etti. Nihat Erdoğmuş ve İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Said Öner tarafından programı başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika takdim edildi.