Sivil Toplum Kuruluşları Zirve'de Bir Araya Geldi

21 Mayıs 2022

Sivil Toplum Zirvesi, sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezinde gerçekleşti. Sivil toplum ödüllerinin sahiplerini bulduğu zirvede “Geleceğin Türkiyesinde Sivil Toplum” raporunun ön sunumu, “Geleceğin Sivil Toplumunda Gençlik” ve “Sivil Toplumda Yeni Yönelimler” panelleri de yer aldı.

 

Sivil Toplum Zirvesi İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Halit Bekiroğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı. Bekiroğlu konuşmasında İLKE Vakfı ve üye kurumlarının faaliyetlerinden bahsettikten sonra Türkiye’de Sivil Toplumun son durumundan bahsederek, “İktidar olmak sadece siyasi ve iktisadi bir güçle gerçekleşmiyor, kültürel alanda ve sivil toplumda da bu gücü desteklemek gerekiyor.” şeklinde konuştu.


Halit Bekiroğlu’ndan sonra söz alan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Sivil olabilmek için özgür olmamız gerekmektedir. Özgür olmak demek, gelirlerimizin giderlerimizin ve faaliyetlerimizin de özgür ve bağımsız olması demektir. Bu olursa gerçekten sivil ve özgür olabiliriz” dedi.


Sivil Toplum Ödülleri Sahiplerini Buldu


Açılış konuşmalarının ardından bu yıl ilk kez verilen sivil toplum ödülleri sahiplerini buldu. Yenilikçi STK Ödülüne, Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği; Öne Çıkan Faaliyet Ödülüne, Assalam Derneği Afrika Kafe; Gönüllülük Ödülüne, TOÇEV Başkanı Ebru Uygun layık görüldü. Ödüller sahiplerine sırasıyla Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Prof. Dr. Lütfi Sunar tarafından verildi.


Yenilikçi STK Ödülünü Mülteciler Derneği adına alan Zafer Söğütçü, “Memleketlerinden ayrılmak zorunda kalan kişilerin bir imtihanı var, bizlerin de onlarla imtihanı var. Bu imtihanı en iyi şekilde atlatmak ve yönetmek için böyle bir dernek kurmak istedik.” diyerek ödüle layık görüldüğü için teşekkür etti.


Öne çıkan faaliyet ödülünü Assalam Derneği adına ödülü alan Nazan Yalçınkaya, “Kendi kaynağını üretmeden bir STK’nın devam etmesi çok zor. Birçok ülke gezdik ve birçok kurumun bu ülkelerde nasıl faaliyet gösterdiklerini inceledik. Bu şekilde gençlik ve eğitim programları ve modelleri geliştirdik. Bunu sivil insanlarla yaptık. Hep beraber başardık.” dedi.


Törende son ödül olan Gönüllülük Ödülüne layık görülen TOÇEV Başkanı Ebru Uygun, bu ödülün kendisi için çok kıymetli olduğunu ifade ederek sivil toplumun paylaşmak anlamına geldiğini ifade etti.

 

Geleceğin Türkiyesinde Sivil Toplum


Ödül töreni sonrasında Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş ve Prof. Dr. Lütfi Sunar, hazırlamakta oldukları Geleceğin Türkiyesinde Sivil Toplum raporunun ön sunumunu gerçekleştirdiler.


Sunumda ilk söz alan Lütfi Sunar, raporda sivil toplumu genel olarak dernek ve vakıf yoğunluklu ele aldıklarını dile getirdi. Devlet ne kadar güçlü ve kalkınmış olursa olsun toplumlarda en görünmez kişiye ulaşma imkanının Sivil toplumda olduğunu ifade eden Sunar, Sivil toplumun bu anlamda toplum için ne kadar önemli olduğundan bahsetti.


Türkiye’de sivil toplumun geçirdiği evreleri ele alan Lütfi Sunar, kısıtlayıcı kanunlarla sınırlanan sivil toplumun 2000’li yıllar sonrasında hukuki olarak yapılandırmalar ile iyileşme yaşadığını ve STK’ların daha kolay faaliyet alanı bulabildiğini aktardı. Dijitalleşme ve Covid-19 sonrası yaşanan gelişmelerden bahseden Lütfi Sunar, yeni sosyal örgütlenme modelleri ve yeni ilişki evreni hakkında daha fazla düşünmenin zamanı geldiğini belirterek sözü Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş’a verdi.


Nihat Erdoğmuş sivil toplum kuruluşlarının değişen yapısı ve yönelimlerini ele aldığı sunumunda, günümüzde yaşadığımız değişimleri kamu ve özel sektör gibi STK’ları da derinden etkilediğini ifade etti. Dış çevredeki değişimlerin ve kurumsal yapılardaki ihtiyaçların kurumsallaşma ve profesyonel çalışmaya ilgiyi artırdığını belirterek dijitalleşme ve benzeri yeniliklerin yeni örgütlenme biçimleri ortaya çıkardığını söyledi. Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş, son olarak maddeler halinde STK’lar için önerilerini ve değerlendirmelerini sunarak sözlerine son verdi.


Geleceğin Sivil Toplumunda Gençlik Paneli


Sivil toplum kuruluşlarına genç katılımı arttırmak ve gençlerin gelecek ve kariyer planlarında sivil topluma yer vermelerini sağlamak amacıyla öncü çalışmalar, rol model olabilecek fikir ve katılımlar ile toplumun dönüşümü, gençlerin bu dönüşümde daha fazla rol almasını destekleyen proje ve girişimler “Geleceğin Sivil Toplumunda Gençlik” oturumunda ele alındı.


Erol Erdoğan’ın moderatörlüğünü yaptığı panelde Usturlab Atölye’den Sümeyye Ceylan, OkulDışı’ndan Yavuz Yiğit, İyilikhane Çocuk Derneği’nden Zeynep Sena Soyyiğit, Uluslararası Genç Derneği’nden Süleyman Ragıp Yazıcılar konuştu.


Sivil Toplumda Yeni Yönelimler Paneli


Değişen ve dönüşen dünyada toplumun ihtiyaçlarını en yakından takip eden STK’ların, değişimin getirdiği yeniliklerle birlikte geleceğin ihtiyaçlarına odaklanarak faaliyet ve uygulamalarındaki yeni yönelimler ortaya koyuldu.


Prof. Dr. Ömer Torlak’ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Lütfi Arslan ve İslam Dünyası STK’ları Birliğinden (İDSB) Av. Ali Kurt söz aldı.


Mehmet Lütfi Arslan konuşmasında devletçi elitler ve siyasetçi elitlerin politika, ekonomi ve kültür kavgasında arada kaynamış bir sivil toplum olduğunu ifade etti. Günümüzde devletçi ve siyasi elitlerin ötesinde teknoloji elitlerin ön plana çıktığını dile getirdi ve teknoloji elitleri üretilmesine ihtiyacımız olduğunu söyledi.


M. Lütfi Arslan’dan sonra söz alan Av. Ali Kurt sivil toplum kavramının çağın yükselen bir değeri olduğunu ifade etti. STK’ların temel felsefesinin kar amacı gütmemek oldunu söyleyen Ali Kurt, son dönemlerde kaynak ihtiyacının daha derin bir şekilde öne çıktığını belirtti. Kamu kurumları ve Sivil Toplum ilişkileri üzerine değerlendirme yapan Kurt, Sivil Toplum’un gerçekten hükümet dışı kalabilmesi gerektiğini belirterek, Sivil toplumun ancak bu şekilde sivil kalabileceğini söyledi.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ