Ortadoğu'da İslamcı Siyaset Araştırması

Mısır’da Müslüman Kardeşler ve Tunus’ta Nahda hareketleri Ortadoğu’da iki önemli İslamcı harekettir. Bu iki hareket “Arap Baharı” veya “Arap Uyanışı” olarak adlandırılan süreç sonrası yerleşik siyasi otoritelere karşı toplumsal bir isyan sonucunda kısmi demokratikleşme ve serbest seçim neticesinde ülkelerinde hükumet olmuşlardır. Bu sebeple araştırmanın amacı; bu iki hareketin kendi dönüşümlerinin anlaşılmasının bölgede ve İslam dünyasında gelecekte yaşanabilecek değişimleri kavramaya yardımcı olmaktır.

PROJE KAPSAMI VE HEDEFLERİ

Projenin Kapsamı

Orta Doğu’da İslamcı siyasetin önemli iki hareketinin günümüzde izlemiş oldukları siyasette ve bununla paralel olarak kullanmış oldukları siyasi üslupta değişim olup olmadığı sorusu araştırmanın en önemli sorunsalıdır. Araştırmada şayet varsa izlenen siyasetin ve üslubun değişimine neden olan yerel, bölgesel ve küresel amillerin etkisi üzerinde durulup, Ortadoğu’daki yönelimlere dair tespitlerde bulunmak hedeflenmektedir

Projenin Hedefleri

Ortadoğu’da İslamcı Siyaset Araştırma Projesiyle, konuyla ilgili Arapça, Fransızca, İngilizce ve Türkçe kaynakların incelenmesi ve Mısır ve Tunus’tan konu hakkında uzman birçok kişi ile yapılacak mülakatlara dayanan bu araştırma raporu, Müslüman Kardeşler ve Nahda Hareketlerini değişim ve süreklilik bağlamında ele almayı hedeflemektedir.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ