“Modern Bireyi Eğitmek” Kitap Tanıtım Toplantısı Yapıldı!

01 Aralık 2022
Eğitim Politikaları Araştırma Merkezi (EPAM) ve Nokta Kitap’ın düzenlediği kitap tanıtım toplantısında Dr. Kurtuluş Öztürk’ün Nokta Kitap’tan çıkan “Modern Bireyi Eğitmek: II. Meşrutiyet Dönemi’nde Tedrisat, Terbiye ve Eğitim” isimli kitabı müzakere edildi. EPAM direktörü Selim Tiryakiol moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıya çok sayıda akademisyen ve lisansüstü öğrenci katılım gösterdi.

Tanıtım toplantısında Öztürk, II. Meşrutiyet Dönemi’nin dergileri üzerinden ele aldığı modern bireyin eğitimi meselesine değindi. Osmanlı modernleşmesinde eğitime yönelik bakış açıları, tarihsel kırılmalar, tartışmalar ve aydınların bunlara etkilerinin detaylı bir şekilde izah edildiği kitabın genel hatlarını açıkladı.

Aynı zamanda kitapta kadın/anne, okul, bahçe mektepleri gibi çeşitli kavramların ön plana çıktığı vurgulandı. II. Meşrutiyet Dönemi dergilerinde yer alan Avrupa ve Amerika’daki farklı okullardan uygulamalar görseller ile katılımcılara gösterildi. Okul müfredatlarının bağımsızlığı, sanat, spor, musiki gibi derslere verilen öneme de değinildi.

EPAM ve Nokta Kitap’ın ortaklaşa hazırladığı bu program, eğitim alanında çalışmalar yürüten akademisyenlere ve ilgili kitleye hitap etti ve katılımcıların yazarla kitap üzerine fikir alışverişi yapmalarına imkan sağladı. Osmanlı Dönemi’nde eğitim sisteminin kuruluşunu ve temellerini açıklayan bu eser kamuoyunun istifadesine sunuldu. 

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ