Menâhicü’l-Ahlâki’s-Seniyye Çalıştayı Gerçekleştirildi

30 Kasım -1

İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi kapsamında geleneğin etkili ahlâk metinlerinden biri olan Ahlâk-ı Adudiyye şerhlerinin birçoğu yayımlandı. Proje içerisinde mevcut literatürle irtibatlı çalışmalar yapılmaya devam ediyor. Bu bağlamda söz konusu geleneğin devamı sayılabilecek bir 16. yüzyıl ahlâk eseri olan Menâhicü’l-Ahlâki’s-Seniyye fî Mebâhici’l-Ahlâki’s-Sünniyye’ye dair 25 Aralık 2015 tarihinde İLKE’de bir çalıştay gerçekleştirildi.

Eser hakkında ayrıntılı bir sunum hazırlayan Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Osman Demir, eserin genel sistematiği, hece harfleri üzere düzenlenmesi, farklı yöntemleri birleştirmesi, oldukça geniş bir kaynak yelpazesine sahip olması, rivayet merkezli bir yöntemi ve didaktik tarzı tercih etmesi vb. sebeplerin risaleyi dönemi itibarıyla özgün kıldığı ve bu açıdan çok yönlü incelenmesini gerektiğini belirtti. Kitap üzerine çalışmalarını ayrıntılandırmaya devam eden Demir, eserin ahlâk tasnifiyle kendine has bir yaklaşım ortaya koyduğunu söyledi. Ayrıca metnin tasavvufî dikkatinin yeni bir sünnî ahlâk kurmaktan ziyade vahdet-i vücutçu imalar barındırdığını ifade etti. Çalıştay katılımcı müzakereleriyle devam etti.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ