Lokman Gündüz Konut Piyasasındaki Sorunları Değerlendirdi

09 Haziran 2022

İLKE Vakfı Toplumsal Düşünce ve Araştırmalar Merkezi (TODAM),  Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Gündüz ile 8 Haziran 2022 tarihinde İstanbul Konut Piyasasındaki Sorunlar başlıklı bir seminer düzenledi.


Lokman Gündüz sunumunda konut piyasasıyla ilgili çalışmaları bağlamında “İstanbul’da Konut Balonu var mıdır?” temasını işledi. Seminerde emlak piyasasındaki kriz, kira fiyatlarında önlenemeyen artış,  konut piyasasında bir balonun olup olmadığı gibi konular tartışıldı.   

 

Gündüz, İstanbul’da konut kredisi reel olarak düştüğü halde fiyatlarda artış gözlemlenmesinin izaha açık bir durum olduğu söyledi. Bu durumun pandemi, maliyetlerin artması, arz kısıtı, yabancı talebi ile ilgili olduğunu vurgulasa da asıl artışın enflasyonist ortamda insanların tasarruf alternatiflerinin azalması ya da yeterince cazip olmamasından kaynaklı olduğunu iddia etti. Ona göre, mevcut ekonomik ortam ve kalıcı yüksek enflasyon beklentisi kişileri davranışsal olarak varlığa (konut, araba vb.) yatırımı teşvik etmektedir. Konut fiyatları ve fiyat/kira oranı da bu arza yönelik artmaktadır. Diğer bir yandan Lokman Gündüz konut piyasasına dair nitelikli çalışmaların ortaya çıkması için alana dair verilerin şeffaf bir şekilde paylaşılması gerektiğini ve yasa ile fiyat artışını durdurmanın çok gerçekçi olmadığını vurguladı.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ