KGEP 2021 Güz Dönemi Gerçekleştirildi

25 Ekim 2021

Toplumsal Düşünce ve Araştırmalar Merkezi TODAM altında çalışmalarını yürüten Kurumsal Yönetim Akademisi (KYA), Kurumsal Gelişim Eğitim Programı (KGEP) 2021'in güz programını nihayete erdirdi.

KYA'nın sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin artışına katkı sağlamak için bahar ve güz döneminde olmak üzere yılda iki defa organize ettiği KGEP, salgın döneminde gerekli önlemler alınarak yüz yüze gerçekleştirildi. 21-23 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen eğitimler teorinin yanında uygulamalarda pekiştirildi.   

KYA Koordinatörü H. Merve Bircan Altınsoy'un KYA faaliyetlerinden ve KGEP'in işleyişinden bahsetmesi ile açılan program, İLKE Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş tarafından gerçekleştirilen  "Kurumsal Yönetim ve Organizasyon" dersi ile devam etti. Erdoğmuş, STK'ların kurumsallaşmasının ve gönüllü ve profesyonel çalışanların gelişmesinin kendi önceliği olduğundan söz etti. Derste temel olarak STK'ların gönüllülüğü kaybetmeden organize bir şekilde nasıl çalışacakları ve sürekliliğin nasıl sağlanacağı ele alındı. Günün ikinci dersi ise Muhammed Halid Durmuş’un “Proje Yazma ve Yönetme” dersiydi. Muhammed Halit Durmuş'un anlatıcılığını yaptığı derste proje yazım süreçlerinde nelere dikkat edilmesi gerektiği hususları konuşuldu. Ayrıca gönüllü katılımcılarla örnek bir proje başvurusu hazırlandı.

Programın İkinci günü Gazeteci Hamit Kardaş’ın “Medya İletişimi” dersiyle başladı. Hamit Kardaş derste STK'ların medyayı nasıl daha stratejik kullanabilecekleri ve hangi kanalların STK'lar açısından verimli olabileceği hususlarına değindi. Dersin devamında katılımcılar gruplar halinde örnek bir basın bülteni hazırladılar. İkinci derste ise Nihat Kılıç "Dijital İmkanlar" konusunu ele aldı. Uygulamalı geçen derste Nihat Kılıç, STK'ların kendilerini nasıl görünür kılabileceğine ilişkin tavsiyeler verdi. 

Son günün ilk dersinde Prof. Dr. Lütfi Arslan "Gönüllü Yönetimi" konusunu işledi. Gönüllülüğün en temel motivasyonunun insanın kendini gerçekleştirmesi olduğunu söyleyen Arslan, gönüllü faaliyetlerinin sürekliliğinin de gönüllülerin azim ve heyecanlarını sürdürmesiyle doğrudan bağlantılı olduğundan söz etti. İkinci dersin başlığı ise “Mali Kaynak Geliştirme ve Yönetme” idi. Davut Pehlivanlı’nın hocalığında işlenen derste STK'lardaki mali yönetimin ne şekilde yürütüleceğine ilişkin tavsiyelerde bulunuldu. Ayrıca Pehlivanlı; iç kontrol sistemi, muhasebe sistemi, raporlama sistemleri gibi önemli başlıkları aktardı. Günün ve programın son dersi ise M. Sıddık Acarlar tarafından "Denetim" başlığı altında işlendi. Acarlar, denetimin her aşamada gerekli olduğunu, özellikle de bir sistem inşasında gerekliği olduğunu vurguladı. 

Pek çok STK temsilcisinin katılımı ile interaktif bir şekilde gerçekleştirilen Kurumsal Gelişim Eğitim Programı KGEP 2021 Güz Dönemi dersleri, sertifika töreninin ardından  sona erdi. 

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ