İslam Düşüncesinde Sevgi Teorileri Kitabı Yayımlandı

18 Ocak 2017

İLKE, İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi (İAD) çerçevesinde ahlâk felsefesi literatürüne seçkin eserlerle katkı sağlıyor.

Bu eserler sayesinde alanda çalışan uzmanlar, akademisyenler, İslam felsefesi hakkında bilgi sahibi olmak isteyen okurlar özgün ve yeni çalışmalarla tanışma fırsatı elde ediyor.

(İAD) kapsamında "İslam Düşüncesinde Sevgi Teorileri" başlığıyla Hatice Toksöz tarafından kaleme alınan eser, Allah'ın sevgisi ile yaratılmışların sevgisinin içeriğine dair farklara işaret ederek İslâm düşünürlerinin sevgi kavramı etrafında tartıştıkları problemlere yer vermiştir. Kitapta, İslâm filozoflarının, kelâm bilginlerinin ve mutasavvıfların sevgiye ilişkin yazdıkları üzerinden kıyas yapma imkânı sağlanarak, İslâm düşüncesine dair yazılmış metinler ışığında sevgi kavramının analizini ortaya konmuştur.

"İslam Düşüncesinde Sevgi Teorileri" eser, sevginin bireyin ahlâkî yetkinliğini kazanması ve toplumsal birlikteliğin mükemmel şekilde tesisi için vazgeçilmez bir haslet olduğu noktasında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ