İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi (İAD) Kitaplığı'na Yeni Bir Eser Daha Eklendi

08 Şubat 2017

İLKE Derneği ve İLEM, 2013'ten bu yana sürdürdüğü İAD Projesi kapsamında birbirinden değerli eserleri İslam Ahlâk Düşüncesi literatürüne kazandırmaya devam ediyor.

Bu bağlamda Nobel Yayınları, İLEM Kitaplığı'ndan Ayman Shihadeh'in, Fahreddin er-Râzî'nin Gayeci Ahlâkı adlı eseri Selime Çınar ve Kübra Şenel tercümesiyle okuyucusuna ulaştı.

Kitap, Râzî’nin ahlâka dair düşüncelerini ve entelektüel dönüşümlerini metinlerden adım adım izleyerek ortaya koymaya çalışmaktadır. Bu minvalde eserin kaleme alındığı tarihe kadar yapılan çalışmalar arasında, ekseriyeti yazma eserler olmak üzere en geniş Râzî eserleri seçkisi kullanılmıştır.

Kitap, bir yandan İslâm ahlâk düşüncesi alanındaki bir boşluğu doldururken diğer yandan Fahreddîn er-Râzî’nin ahlâk düşüncesine yönelik çalışmalarına dair eksikleri gidermede de önemli bir unsur teşkil etmektedir.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ