İslam Ahlak Düşüncesi Projesi Devam Ediyor

17 Mart 2016

Ahlâk, pratik felsefî disiplinler arasında sayıldığından felsefe çatısı altında mütalaa edilse de, ahlâkın neredeyse bütün dinî ilimlere yayılan geniş bir sahası vardır. Felsefenin ahlâkı daha sistemli bir şekilde incelediği görülmekle birlikte hadis, kelam, fıkıh, tefsir ve tasavvuf gibi dinî disiplinler, görmezden gelinemeyecek bir ahlâk düşüncesi barındırır. Fakat genel olarak İslam düşüncesinin en az çalışılan alanlarından biri ahlâktır.

İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği ve İlmi Etüdler Derneği (İLEM), "İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi"ni başlatmıştır. Projede Ahlâk-ı Adudiy-ye geleneği kapsamında yer alan ve şimdiye kadar tahkik ve tercümesi yapılmamış eserlerin tahkîki, tercümesi, İslam ahlâk düşüncesi tarihi açısından değerlendirilmesi, 20.yüzyıla dek kaleme alınan ahlâk eserlerinin olabildiğince yetkin ve bilgilendirici bir kataloğunun hazırlanması, ahlâkın teorik ve pratik sorunlarının hem genel ahlâk literatüründen hem de özel olarak Ahlâk-ı Adudiyye literatüründen hareketle tartışılması hedeflenmiştir.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ