"IŞİD ve Türkiye’de IŞİD Tartışmaları" Başlıklı Bilgi Analiz Yayımlandı

01 Eylül 2015

İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği; kamuoyunun, kanaat önderlerinin ve karar alıcıların bilgilendirme ihtiyacını karşılamak amacıyla Türkiye ve dünya gündemindeki önemli gelişmeleri ele alan Bilgi Analiz metinleri hazırlayarak yayımlamaya başlamıştır. Yakın geçmişteki siyasal ve toplumsal alanda öncelikli olay ve olguları inceleyen Bilgi Analiz metinleri, bilgi yığınları içinden gerekli seçimler yapılarak yalın bir şekilde okuyucuları aydınlatmayı ve bir bakış açısı oluşturmayı hedeflemektedir. Bu çerçevede grafik ve görsellerle desteklenen Bilgi Analizler, olay ve olgulara ilişkin tanımsal bilgiler, olay örgüleri ve çözüm önerileri içermektedir.

İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği’nin ilk Bilgi Analiz metni “IŞİD ve Türkiye’de IŞİD tartışmaları” başlığı altında yayımlanmıştır. İLKE araştırmacılarından Selim Vatandaş’ın kaleme aldığı metinde Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) adlı örgüt ve bu örgüte ilişkin gerçekleştirilen mücadeleye değinilmiştir. Bu Bilgi Analiz’de, aynı zamanda bölgedeki egemenlik savaşlarının Türkiye güvenliğindeki etkisi işlenmiştir.

Metnin birinci bölümünde IŞİD’in oluşumu tarihsel süreç içinde yönetici aktörlerle incelenmiş, ayrıca IŞİD’in meydana gelmesine neden olan koşullar yerel, bölgesel ve küresel boyutlarıyla ele alınmıştır. Metnin ikinci bölümünde ise Türkiye’nin IŞİD’e ilişkin tehdit algısına değinilmiş ve IŞİD’în Türkiye’de gerçekleştirdiği terör eylemleri zaman akışı içinde Türkiye’nin güvenlik endişeleri bağlamında kaleme alınmıştır. Ayrıca metinde Türkiye’nin IŞİD ile mücadelede geliştirdiği politikalar ve işbirlikleri ifade edilmiştir. Sonuç bölümü ise Clint Watts’ın “let them rot” stratejisi tartışılmış ve Watts’ın çözüm önerilerine ilişkin eksiklikler dile getirilmiştir.

IŞİD ve Türkiye’de IŞİD tartışmaları başlıklı Bilgi Analiz, IŞİD’in niteliği, oluşum süreci ve Türkiye’nin IŞİD’e karşı geliştirdiği önlemleri ele alarak okuyucuları bilgilendirmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda Bilgi Analiz, son derece karmaşık bir yapıya sahip olan IŞİD ve oluşum sürecinin kavranmasını kolaylaştırmak için bilgilendirici grafikler ve görsellerle geliştirilmiştir. Bölgede varlığını koruyan IŞİD ile mücadelenin uzun vadede devam edeceği tahmin edilmektedir.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ