Onurlu İnsan Onurlu Yaşam İçin İnsani Ücret

AMAÇ

2012 yılında İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği ve Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği tarafından ülke genelinde insani geçimi sağlayacak bir ücret politikasının geliştirilmesine katkı sağlaması amacıyla "Onurlu İnsan Onurlu Yaşam İçin İNSANİ ÜCRET" adlı bir araştırma hazırlatılmıştır. Bu araştırma İGİAD tarafından 2008 yılından beri uygulanmakta olan İnsani Geçim Ücreti’nin (İGÜ) bilimsel arka planını tartışıp insani bir ücretin nasıl olması gerektiğini tüm yönleriyle ele almaktadır.

PROJE KAPSAMI VE HEDEFLERİ

Projenin Kapsamı

Araştırmayla beraber "insani ücret" kavramı, çerçevesi ve temel özellikleri belli bir kavram olarak iktisat literatürüne kazandırılmıştır. İnsani ücretin asgari ücretten en temel farkı, insani ve ahlaki ilkelerle kendisini sınırlandırmayan kapitalist iktisadi sistemin aksine, insan merkezli bir yaklaşımla meseleyi ele almasıdır. Bu yaklaşımda, çalışanlar sadece verimleriyle değil varlık değerleriyle yer bulurlar. Ayrıca ücretlendirmede çalışanların zaruri ihtiyaçlarıyla birlikte sosyal ihtiyaçları da dikkate alınmıştır. Zira insan, liberal iktisadi teorilerinde pek dikkate alınmasa da tabiatı itibarıyla sosyal bir varlıktır. İnsani ücretin bir diğer özelliği de emeğe verilen değerin salt iktisadi bir bakış açısına mahkum edilmemesidir. Ahlaki ve adil bir yaklaşımı teşvik eden insani ücret, sürdürülebilir bir toplumsal gelir paylaşımını sağlamak için toplumun her kesiminin sorumluluk üstlenmesini teşvik etmektedir.

Projenin Hedefleri

Bu toplumsal katılım vurgusu, devlet mekanizmaları ve kanunlarla belirlenen asgari ücret uygulamasına gerçekçi bir alternatif sunmanın da en önemli koşuludur. Temelinde, insanca ve insan haysiyetine yakışır bir şekilde yaşayabilmenin asgari şartlarını belirleyen insani ücret, bu yönüyle emek meselesine hakkaniyetli ve sürdürülebilir bir katkı sunmayı hedeflemektedir.

 
Adem Korkmaz

Koordinatör

 
Murat Ali Dulupçu

Koordinatör

 
Bekir Gövdere

Koordinatör

 
Haluk Songur

Koordinatör

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ