İnsan Tanımları Çalıştaylarının İlki Kütahya'da Gerçekleştirilecek

30 Kasım -1

İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi kapsamında gerçekleştirilen çalıştaylara bir yenisi daha ekleniyor. İLKE, İLEM ve Küresel Araştırma Düşünce Merkezi (GRTC) tarafından düzenlenen çalıştay, "İnsan Tanımları Çalıştayı" olarak adlandırılmakta. Çalıştay, "insan üzerine düşünülmüş şeyleri” yeniden düşünmeye ve bu sayede felsefî-bilimsel paradigmalar ile toplumsal ve politik yapıların “temeller”ini tartışmayı amaçlamaktadır.

Bu amaca uygun olarak, "İnsan Tanımları Çalıştayları" serisinin ilki 4-5 Kasım 2016'da İLKE, İLEM ve Küresel Araştırma Düşünce Merkezi (GRTC) işbirliğinde Kütahya’da gerçekleştirilecek.

Bu çalıştayda, İslam düşünce geleneğinin kelâm, felsefe ve tasavvuf gibi alanlarında “insanın ne olduğu” sorusuna verilen cevaplar teklif, ubudiyet, vasat, kemal, gaye, itidal, hilafet kavramları bağlamında etraflı bir şekilde ele alınacak. Varlık, bilgi ve değer anlayışlarının insan tanımlarıyla ilişkisi gözden geçirilecek. Çalıştaya, alanda ve literatürde çalışmaları olan Yunus Cengiz, Hayrettin Nebi Güdekli, Hülya Alper, Kutlu Okan, Murat Kaş, Ziya Erdinç, Şaban Haklı, Hatice Umut, Atilla Arkan, Sümeyye Parıldar, Eşref Altaş, Mehmet Zahit Tiryaki ve İbrahim Halil Üçer konuşmacı olarak katılacak.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ