İLKE'de Görev Değişimi

08 Aralık 2018

İslami ve insani değerleri yaymak ve bu değerlerin yaşanmasına vesile olmak için kurulan İLKE Derneği’nin mütevelli heyeti başkanlığını yürüten Davut Şanver, görevini derneğin mütevelli ve yürütme kurulu üyelerinden Nihat Erdoğmuş’a devretti.

Kurulduğundan bu yana Türkiye ve dünya meselelerine dair sistemli ve kapsamlı bilgi, fikir ve politikalar üreten İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği merkezinde yapılan mütevelli heyet toplantısında heyetin başkanlığını yürüten Davut Şanver, görevini Nihat Erdoğmuş’a bıraktı. Mütevelli Heyeti, Şanver’e bugüne kadar yaptığı hizmetler dolayısıyla teşekkür ederek bir plaket takdim etti. Şanver, İLKE’nin Nihat Erdoğmuş ile çok daha ileriye taşınacağından emin olduğunu belirterek görevi gönül huzuruyla devrettiğini söyledi.

Mütevelli Heyet Başkanlığına seçilen Nihat Erdoğmuş da Şanver’in İLKE için görevde bulunduğu süre boyunca İslami ve insani olana yapılan katkılardan sitayişle bahsetti ve kendisine teşekkür etti. İLKE’nin bugüne kadar yürüttüğü faaliyetleri, derneğin misyonundan sapmadan daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceklerini belirten Erdoğmuş, mütevelli heyet üyelerinin de bu konuda büyük fedakarlıklarda bulunacağından şüphe duymadığını ifade etti.

İLKE Derneği çatısı altında yer alan İLEM, İGİAD ve YEKDER ile farklı alanlarda öncü çalışmalar yürütmektedir. İLEM ’de medeniyetimizden hareketle çalışmalar yapacak ilim adamlarının yetişmesine katkı sağlanmaktadır. Burada üniversite öğrencilerine yönelik temel eğitim ve ihtisas çalışmaları, araştırmalar, yayınlar, akademik ve sosyal etkinlikler gerçekleştirilmektedir. İLEM aynı zamanda Akademik dergiler çıkarıyor ve uluslararası öğrenci buluşmaları düzenliyor.

İLKE, İGİAD’la girişimciliği teşvik etmekte ve iş ahlakının yaygınlaştırılması için bilgilendirme, eğitim ve yayın faaliyetleri gerçekleştirmektedir. İGİAD, İş Ahlakı konusunda farkındalık oluşturmak adına raporlar hazırlamakta ve her yıl Türkiye İş Ahlakı Zirvesi’ni düzenlemektedir.

YEKDER ile farklı yaş gruplarından binlerce öğrenciye ve yetişkinlere dini eğitim verilmektedir. Ayrıca din eğitimi konusunda yapılan çalışmalar modellenerek farklı kuruluşların da istifadesine sunulmaktadır.
Görevde bulunduğu süre boyunca kişiliği ve vizyonu ile İLKE camiasına önemli katkılar sunan Davut Şanver’in İLKE binası açılışındaki duaya yaptığı atıfla dile getirdiği ifadeleri hatırlatmak istiyoruz:

“Ey Rabbim, içine girdiğimiz yolu bizi hakikate ulaştıran yol eyle. Eğer unutur da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Bu aciz kullarına bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır bir yük yükleme. Rabbim, yüreğimize genişlik ver ve işimizi kolaylaştır; bizi affeyle; bizi bağışla ve bize rahmet et. Sen bizim Mevlamızsın. Zalimler, hainler ve gafiller topluluğuna karşı bize yardım et. (Amin)

Bir çatı örgütlenmesi olarak İLKE hem camianın temsili ve yeni projelerin geliştirilmesi hem de kurumlarının çalışmalarını destekleyip bir sinerji oluştururken bir yandan da Geleceğin Türkiyesi Projesini devam ettirerek kendi insanımıza ve kültürümüze özgün bir paradigmanın benimsenmesi için bir gelecek vizyonu ortaya koyuyor. İLKE bir yandan da çalışma alanlarını çeşitlendirerek yeni faaliyetlere imza atacak.

Nihat Erdoğmuş Kimdir?

1992 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek Lisansını İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Davranış Bilimleri Anabili Dalında 1995 yılında tamamladı. 1998 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalında doktora derecesi aldı. 1999 yılında İşletme Yönetimi alanında Doçent oldu. 2002 yılında İngiltere'de Northhumbria Üniversitesi New Castle Business School'da araştırmacı olarak bulundu. Nisan 2005 yılında yönetim ve organizasyon alanında profesör oldu.

Kocaeli Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü’nde 2000-2005 yılları arasında Doçent, 2005-2011 yılları arasında Profesör olarak çalıştı. 2011-2014 yılları arasında İstanbul ŞEHİR Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölüm Başkanlığı ve 2011-2013 yılları arasında İşletme Enstitüsü Müdürlüğü görevini yürüttü.

Akademik çalışmaları yanında, alanıyla ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarında eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürüttü. 2011-2014 yılları arasında YÖK Başkan Danışmanlığı, 2012-2014 yılları arasında Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

Halen Yıldız Teknik Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Örgütsel Davranış Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. Erdoğmuş, aynı zamanda İLKE bünyesinde faaliyet gösteren Kurumsal Yönetim Akademisi (KYA)’nin de başkanlığını yürütmektedir.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ