İLKE'de Aile Politikaları Tartışıldı

10 Eylül 2018

İLKE İlim Kültür ve Eğitim Derneği’nin yakın zamanda başlattığı Politika Notları Serisi kapsamında yazılan metinlerin müzakere edildiği Gündem Konuşmaları etkinliğinin sekizincisi gerçekleştirildi.
İLKE Derneği merkezinde düzenlenen toplantıya İLKE araştırmacılarından Merve Akkuş Güvendi konuşmacı olarak katıldı. Yoğun bir ilginin olduğu toplantıda Güvendi, İLKE Politika Notları kapsamında hazırladığı “Karşılaştırmalı Bir Perspektiften Türkiye’de Aile Politikaları” başlıklı bir sunum yaptı.

Güvendi sunumuna aile kurumuna değişen şartlar nedeniyle son 10 yılda ilginin arttığını söyleyerek başladı. Kadınların iş gücü piyasalarında erkeklerle birlikte aktif olarak bulunmalarının ve iş gücü piyasasında artan etkinliğinin aile-devlet-piyasa arasındaki dengeleri değiştirdiğini kaydeden Güvendi, devletin aileye yönelik düzenleme ve uygulamalarında; hâkim ideolojinin dinî ve toplumsal değerler ile aktörlerin tutumunun etkili olduğunu söyledi.

Türkiye’de aile politikalarının yasal ve tarihsel çerçevesini aktaran Güvendi, aileyle ilgili bakanlıkların isimlerinin politikalarla ilgili ipucu verdiğini belirterek "Daha önce Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı varken bu bakanlığın ismi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, daha sonra ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak değiştirildi" ifadelerini kullandı.
Güvendi, sunumunu sahadaki sorunlar için politika önerilerini sıralayarak tamamladı.

Toplantıya geniş çevrelerden katılım gerçekleşti. Yeşilay Eski Genel Başkanı Muharrem Balcı, SEKAM Başkanı Burhanettin Can ve diğer katılımcılar aile politikalarında yaşanan sorunlar ve çözümlerle ilgili görüşlerini dile getirdi.

Katılımcıların soruları ve katkılarıyla zenginleşen program İLKE Yürütme Kurulu Nihat Erdoğmuş ile Mütevelli Heyet Üyelerinden Hüseyin Akkuş’un Güvendi’ye çiçek ve plaket takdimiyle sona erdi.
Aile politikaları ile ilgili tespitler ve çözüm önerileri sunan politika notunu okumak için TIKLAYINIZ

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ