İLKE’de 8. Kurumsal Koordinasyon Toplantısı

17 Eylül 2015

İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği Kurumsal Koordinasyon toplantısının sekizincisi 17 Eylül Perşembe günü gerçekleştirildi. Toplantıda ana gündem maddesi İLKE ve bağlı kurumlarının (İGİAD, İLEM ve YEKDER) Stratejik Plan Çalışmaları oldu.

Bu gündem maddesi bağlamında görüşleri alınan kurumların yetkilileri ile beraber, gelecek 3 aylık dönemde gerçekleştirilecek olan programlarının içeriği belirlendi. İLKE Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Lütfi Sunar’ın İLKE ve kurumları adına 2015 Haziran-Eylül dönemine ait etkinlik sonuçlarının genel değerlendirmesini yaptığı toplantıda İLKE ve bağlı kurumların çalışmalarındaki verimliliği arttırma hedefi üzerinde duruldu.

Bu hedef dâhilinde devam eden toplantıda İLKE Bilgi Sisteminin yeni eğitim döneminde aktif olarak uygulamaya alınacağı belirtildi. Etkin bir kurumsal hafıza yönetimi için İLKE arşiv çalışmalarının tanıtımı hakkında kısa bir bilgilendirmenin de yapıldığı toplantı, katılımcıların genel değerlendirme, görüş ve önerileri alınmak sureti ile tamamlandı.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ