İLKE Vakfı'nda Yeni Yönetim Kurulu Göreve Başladı

06 Kasım 2021
İLKE Vakfı Mütevelli Heyeti 4 Kasım 2021 tarihinde yaptığı 6. olağan toplantısında 3 yıl süreyle görev yapacak yeni yönetim kurulunu seçti. Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Sunar yeniden başkan seçilirken yeni yönetime Halit Bekiroğlu, Ömer Torlak ve Ahmet Sait Öner gibi isimler katıldı.

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı yenilenen yönetim kurulu ile daha güçlü hale geldi. Akademi, sivil toplum, hukuk ve iş dünyasından alanlarında önemli çalışmalar yapmış isimlerden oluşan yeni yönetim kurulu, vakfın bünyesinde bulunan merkezler ve üye kuruluşların faaliyetlerini daha nitelikli hale getirmek üzere çalışmalarına başladı.

Güçlenen yönetim kuruluyla birlikte yeni döneme yönelik vizyoner çalışmalarını İLKE çatısı altında her biri alanlarında öncü ve önemli faaliyetler yapan üye dernek ve araştırma merkezleri ile sürdürecek.

Adil ve müreffeh bir dünya için çalışacağız!
Yeniden İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Lütfi Sunar mesajında, güçlenen ve çeşitlenen yönetim kuruluyla birlikte yapılan araştırma, yayın, strateji ve politika geliştirme faaliyetlerinin büyüyerek daha nitelikli hale geleceğinden emin olduğunu dile getirdi.

Birçok organizasyonun kuruluşu ve kurumsallaşmasına dair önemli bir kurum kültürüne sahip olduklarını dile getiren Sunar; İlmi Etüdler Derneği (İLEM), Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği (YEKDER), Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) ile vakıf bünyesindeki İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM), Eğitim Politikaları Araştırma Merkezi (EPAM) ve Toplumsal Düşünce ve Araştırmalar Merkezi (TODAM) ile araştırma ve proje faaliyetlerini geliştirerek, İLKE Camiasının bu güne olduğu kadar bundan sonra da aynı kararlılıkla insanlığın yararına yönelik odak çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Lütfi Sunar verdiği demeçte "Akademi, sivil toplum, hukuk ve iş dünyası gibi kendi alanlarında önemli çalışmalar yapmış isimlerden yeni bir yönetim kurulu oluşturduk. Bu çeşitliliği bir zenginlik olarak görüyor, insanı ve toplumu anlamanın farklı bakış açılarına yaklaşmanın ve çeşitli sorunları tespit edip bağlamına uygun çözüm önerileri geliştirmenin bu şekilde mümkün olacağını düşünüyoruz. Tüm insanlığın daha adil ve müreffeh bir dünyada yaşayabilmesi için vakfımız bünyesinde bulunan araştırma merkezlerimiz ve üye kuruluşlarımızın faaliyetleri ile kararlılıkta çalışacağız.” diyerek mesajını noktaladı.

Yeni dönemde İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Sunar'ın riyasetinde, Yönetim Kurulu Üyeleri Şükrü Alkan, Ömer Torlak, Halit Bekiroğlu, Ahmet Sait Öner, Hüseyin Akkuş, Kurtuluş Öztürk ve Ümit Güneş'in katılımlarından oluşuyor.

Biyografilere erişmek için görsellere tıklayabilirsiniz.
New message 3ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ