İLKE Vakfı Üye Kabul Çalışmaları Devam Ediyor

12 Aralık 2019

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı Üye Komisyonu çalışmaları kapsamında, İktisadi Girişim ve İş Ahlâkı Derneği İGİAD, İlmi Etüdler Derneği iLEM ve Yaygın Eğitim Derneği YEKDER Yönetim Kurullarıile bir araya geldi.


Mütevelli Heyeti Başkanı Nihat Erdoğmuş, Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Sunar ve Yönetim Kurulu üyeleri,  İLKE çatısı altında faaliyet gösteren kuruluşlarımızın Yönetim Kurullları ile bir araya geldi.


İktisadi Girişim ve İş Ahlâkı Derneği İGİAD, İlmi Etüdler Derneği iLEM ve Yaygın Eğitim Derneği YEKDER'e gerçekleştirilen ziyaretlerle, Yönetim Kurulu üyelerine üyelik süreçleri hakkında bilgiler verilerek vakıf üyeliğine davette bulunuldu.


İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı İslami ve insani değerler çerçevesinde yaşama, yaşanmasına vesile olma ve toplumda bu yönde bir dönüşümün gerçekleşmesine ön ayak olma amacıyla üye kabul çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ