İLKE'den Azerbaycan'a Ziyaret

13 Haziran 2023

İLKE Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Sunar, Başkan Yardımcısı Ahmet Sait Öner ve YEKDER Başkanı Hüseyin Türkan'ın yer aldığı heyet, 12-13 Haziran 2023 tarihlerinde Azerbaycan'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Ülkenin son dönemdeki gelişmelerini incelemek, akademik kuruluşlar ve STK'larla temasa geçmek ve yeni işbirliği olanaklarını araştırmak amacıyla düzenlenen ziyarette, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TURKPA) Hukuk İşleri ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu Sekreteri Kadir Yaman da heyete eşlik etti. 


İki günlük program kapsamında, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TURKPA) ve Azerbaycan İlahiyat Enstitüsü gibi önemli kurumlar ziyaret edildi. Ayrıca çeşitli akademisyenler ve STK temsilcileri ile yapılan görüşmelerde işbirliği olanakları ve gelecekteki projeler ele alındı. İLKE Vakfı heyetinin Azerbaycan ziyareti, bölgesel işbirliği ve kültürel bağların güçlendirilmesine önemli katkılar sunmayı amaçlıyor.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ