İLKE KONFERANSLARI


Her biri alanlarında öncü faaliyetler yapan İlmi Etüdler Derneği (İLEM), Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği (YEKDER), Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) gibi üç önemli derneğin çatı kuruluşu olan İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı, şimdiye kadar Araştırma Yayın faaliyetleri ile bünyesindeki derneklere gelecek projeksiyonu çizen önemli çalışmalara imza atmıştır. Eğitim, Din Eğitimi, İş Ahlakı, İslam Ahlak Düşüncesi, İslam İktisadı, Girişimcilik, Yönetim, Kültür, Gençlik gibi alanlarda şimdiye kadar yaptığı ve yapmaya devam ettiği önemli çalışmalarla hem kamuda hem de sivil alanda önemli bir konuma sahiptir.

Kurulduğu günden bu yana toplumu tanıma, anlama, toplumun ihtiyaçlarından haberdar olarak iş üretme, problemleri çözüm odaklı çalışmalar yapmayı kendisine şiar edinen İLKE Vakfı, sadece belli bir topluluğun değil tüm insanlığı ilgilendiren meselelere dair çalışmalar yapmanın önemine inanmaktadır.

Birçok alanda kısır bir döngü yaşadığımız günümüzde özellikle de düşünce alanında üretim becerimizin azalması, var olan potansiyelin verimli kullanılamaması, her alanda problemlerin büyüyerek çoğalması İLKE Vakfı’nın daha odaklı, çözüme ilişkin çıktıları olan çalışmalar yapmanın gerekliliğine olan inancını kuvvetlendirmiştir.

 İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı olarak yeryüzünün farklı bölgelerindeki her biri kendi alanlarındaki çalışmalarıyla ufuk açıcı çalışmalara imza atan ve bu çalışmalarla bütün insanlığa hitap eden ilim adamı, düşünür, akademisyen veya siyasetçilerin davet edileceği İLKE Konferansları adı altında yapılacak programlarla bu öncü isimlerin birikimlerinin aktarılması adına geniş katılımlı toplantılar yapılacaktır.


İLKE Konferanslarının Amacı

İLKE Konferansları kapsamında düzenlenecek toplantılarda Müslümanların ve İnsanlığın içinde olduğu sorunlu alanlarda çözüme dair irade koyan ve bu yönde ciddi çalışmalar yapan ilim adamı, düşünür, akademisyen ve siyasetçilerin birikim ve tecrübelerinin topluma aktarılmasında vesile olmaktır.


İLKE Konferanslarının Hedefi

İLKE Konferansları programı ele alacağı alanların yelpazesini geniş tutmayı hedefleyerek, siyasi, psikolojik, düşünsel, toplumsal ve İslami birçok alanda temel meseleleri programın merkezine alacaktır.


ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ