İLKE Gündem Sohbetleri Devam Ediyor

26 Kasım 2017

İLKE Derneği'nde geleneksel hale gelen Gündem Sohbetlerinin 14’üncü programının konuğu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş oldu. Durmuş, yenilenen MEB müfredatı ile ilgili açıklamalar yaptı.
İLKE Teras Salonunda gerçekleşen ve yoğun bir katılım gözlenen programda konuşan Durmuş, yenilenen müfredatta nelerin olduğunu, müfredat yenilemelerinde nelerin odağa alındığını anlattı. Müfredattaki yeniliklerin öğrencilere işlevsel, pratik ve değerlerimizle paralel ve onları kapsayan bilgi ve beceriler kazandırmayı hedeflediğini belirten Durmuş, ulusal ve uluslararası belgelerde tanımlanmış yeterlilikleri kazandıracak, PISA ve TIMMS gibi uluslararası değerlendirme sınavlarında çocukların eksiklerini giderecek yenilikler yapıldığını söyledi. Durmuş, müfredatın sadeleştirildiğini, güncellenerek geliştirildiğini ve daha bütünlüklü bir hale getirildiğini kaydetti.
2017-2018 sezonunda uygulanacak değişiklikler hakkında da bilgi veren Durmuş, üretilecek yeni ders araçları için standartlar oluşturulduğunun altını çizdi. Alpaslan Durmuş, ders araçlarının inceleme ve onay sürecine değerlerimiz açısından uygunluğun da eklendiğini kaydetti.
Program sonunda, Alpaslan Durmuş'a İLKE Derneği adına hediye takdim edildi.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ