İLKE Derneği Yeni Bina İnşaatı Devam Ediyor

07 Ocak 2016

İLKE ve İLEM yürüttüğü çalışmalar sonucunda her geçen gün daha fazla insana ulaşmaya devam ediyor. Yeni şartlar ve fiziksel yetersizliklerden dolayı İLKE binası ihtiyaçlara cevap verememeye başladı.

Mevcut binanın genişleyen eğitim ve öğretim programlarına yetersiz kalışı nedeniye daha işlevsel ve geniş fiziki şartlara sahip bir bina yapmak gerekliliğini fark eden İLKE Derneği, bu konuda harekete geçerek ihtiyaçlar doğrultusunda yeni bir bina yapılanması kararını aldı.

Dernek yetkilileri yaptıkları açıklamada "Maksadımız binanın sadece ihtiyaçlarımıza cevap verecek şekilde yeniden tasarlanması değil aynı zamanda şehre güzel bir katlı sunacak bir eserinde ortaya çıkarılması idi. Zira bizim için sadece sorunlara çözüm bulmak değil, sahih ve sağlıklı bir çözümü kendi ilim geleneğimizi de temelinde vermek esastır. Binamızın Üsküdar’da olmasından dolayı binanın mimari tasarımda Üsküdar’ın tarihi dokusu zemin teşkil etmiştir. Bir disiplin olarak mimarlık hakkında düşüncemizin temeli insan-mekân arasındaki ilişkiye dayanmaktadır. Zira yeryüzünün sakinleri olarak, bizler, binalar tasarlanmadan, yapılar inşa etmeden önce bir mahali mesken edinen varlıklarız. Onun için insan-mimari arasındaki ilişkiyi, anlamak için ilk önce insan ile mekan arasındaki ilişki üzerine düşündük. İnsani tecrübeden bağımsız mekândan söz edemeyiz. Bizler, yeryüzünün sakinleri olarak, yeryüzünde iskan edinerek yeryüzünü mesken ediniriz. İskân etme ve inşa etme üzerine bu düşünme çabası, inşaa etmenin iskan etmeye ait olduğunu bizlere gösterir. Zira iskân edinmek, insanın yeryüzünde var olma tarzlarının en önemlilerindendir. Bu minvalde binamızı insanın özüne daha yakın olan otantik, doğal malzemeleri kullanarak inşa etmeye öncelik verdik. Işığın mekâna doğal yansımalarını kullanarak ferah ve kullanışlı bir sükunet alanı oluşturmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

İLKE Derneği, yeni binasının inşaatını 2016'nın son aylarında bitirmeyi planlamaktadır.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ