İLKE Derneği STK Fuarı'na Katıldı

12 Aralık 2017

İstanbul'da Yenikapı Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen fuara, 60 farklı ülkeden 150'dan fazla STK katıldı. İLKE Derneği de bağlı kurumları İGİAD, İLEM ve YEKDER ile birlikte fuarda yerini aldı.
İki gün sren fuarda İLKE Derneği, yaptığı hizmetleri ve hazırladığı yayınları diğer STK'larla fuar katılımcılarına tanıtma imkanı buldu. STK'ların birbirini tanımasına ve işbirliği yapmasına da imkan veren fuarda İLKE bünyesinde kurulan Kurumsal Yönetim Akademisi (KYA)'nin de çalışmaları tanıtıldı ve diğer STK'larla işbirliği konusunda mutabakat sağlandı.
Fuarda İLKE'nin kurumları İGİAD, İLEM ve YEKDER'in de çalışmaları ve yayınları tanıtıldı. Özellikle gençler İLKE kurumlarının eğitim faaliyetleri ile yakından ilgilendi.
Yenikapı'daki STK Fuarı'nda özellikle insani yardım alanında faaliyet gösteren STK'ların sayısının fazla olması dikkat çekti.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ