İLKE Bülten'in 4. Sayısı Yayımlandı

31 Aralık 2015

İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği ve kurumlarının güncel çalışmalarının yer aldığı İLKE Bülten’in dördüncü sayısı çıktı.

Bültenin 4. sayısında, yeni dönemle birlikte faaliyetlerine yenilerini ekleyerek çalışmalarına devam eden İLKE ve kurumlarının gerçekleştirmiş oldukları programlara ve etkinliklere yer verildi.

Yeni yıl ile birlikte İLKE ve çatısı altındaki İlmi Etüdler Derneği (İLEM), Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlâkı Derneği (İGİAD) ve Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği (YEKDER) bir araya gelerek, yıllık faaliyet planlamalarını gerçekleştirdiler. Buna ek olarak İLEM ve İGİAD 2015-2020 döneminde gerçekleştirecekleri faaliyetlerine yön vermek amacıyla stratejik planlama kampları düzenleyerek çalışmalarını yönetim kurulu ve üyeleri ile istişare ettiler. YEKDER ise 5. Olağan Genel Kurul toplantısının ardından yeni yönetimini seçerek çalışmalarına yeni bir solukla devam etmeye hazırlanıyor.

İLKE, kurumlarının sürdürdüğü programlara ek olarak yeni çalışmalara ve programlara da ev sahipliği yapıyor. İLKE; kurumlarımızın çalışma alanlarında bilgi, politika ve strateji üretmesinin yanı sıra, kamuoyunun, kanaat önderlerinin ve karar alıcılarının bilgilendirmek ihtiyacını karşılamak amacıyla Türkiye ve Dünya gündemindeki önemli gelişmeleri ele alan Bilgi Analiz metinleri hazırlayarak yayımlamaya başladı. Yine bu doğrultuda, İGİAD ve İLKE ortaklığında hazırlanan “Türkiye’de Reklam Ahlakı” başlıklı araştırmanın sonuçları bir basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaşıldı. Projenin çıktıları ise “Türkiye’de Reklam Ahlakı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri” adlı kitapta toplandı. İLEM ise güncel meselelere dair analizlere dair politika notlarını yayımlamaya, çalışmalar düzenlemeye devam ediyor. YEKDER’de ise “Çocukların Din Eğitiminde Ebeveynlerin İhtiyaçlarının Tespiti ve Aile Destek Programının Geliştirilmesi” projesi kapsamında oluşturulan ebeveyn yetkinleştirme programı hafta içi iki ayrı grupla devam ediyor.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ