İLKE Bülten 5. Sayısıyla Yayında

05 Nisan 2016

İLKE Kurumlarında gerçekleşen yeni gelişmelerin yer aldığı İLKE Bülten’in 5. Sayısı yayımlandı.

İLKE Bilgi Analiz serisine bir yenisini ekledi. İLKE Araştırmacılarından Firdevs Bulut “Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşlarının Uluslararasılaşma Süreçleri” başlıklı Bilgi Analiz’i kaleme aldı. Ayrıca İLKE’de yayımlanan bir diğer metin ise İLKE Araştırmacılarından Selim Vatandaş’ın hazırladığı ““Avrupa’ya göçmen Akışı ve Türkiye’de Göç Politikaları” başlıklı Bilgi Analiz oldu. Bununla birlikte İLKE Sivil Toplum çalışmalarına katkı sunmak amacıyla STK Yönetici Eğitim Programı'nın ikincisini düzenlemekte.

İLKE, İLEM ve İGİAD işbirliği ile düzenlenen IV. İslam İktisadı Atölyesi’nde bu sene İslam İktisadı perspektifinden sosyal adalet konuşuldu. İGİAD ise iş görenlerin insanca yaşam standardına erişmesine yardımcı olmak amacıyla her sene belirlediği İnsani Geçim Ücreti’ni kamuoyuyla paylaştı.

İLEM, İslamcı Dergiler Projesi’nin 1960-1980 yılları arasını kapsayan ilk aşamasını tamamladı. Proje kapsamında 1960-1980 İslamcı Dergiler kitabı yayımlandı. Ayrıca İLEM “İslam Düşünce Bilim Atlası” ve Taşköprîzâde Külliyatı” projeleriyle alana katkı sunmayı hedefliyor.

YEKDER, din eğitimcilerinin mesleki gelişimlerini tartışmak üzere alanının uzmanlarını bir araya getiren bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Öte yandan YEKDER, ev okulu ve gençlik çalışmalarına devam ediyor.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ