İLKE Araştırma Stajyerleri Programı Başvuruları Başladı

20 Eylül 2016

2010 yılında kurulan İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği, Türkiye ve Dünya Siyaseti, İslam iktisadı, Eğitim ve Sivil Toplum Çalışmaları gibi önemli alanlarda çalışmayı kendisine vazife bilmiştir. İLKE, bu şiarı gerçekleştirebilmek için güncel ve kadim problemler ekseninde ilim dünyasına nitelikli katkılar yapan İLEM; iş ahlakı, reklam ahlakı gibi konularda çalışmalar yapan İGİAD ve her yaş grubuna yönelik din eğitimi faaliyetlerinde bulunan YEKDER olmak üzere üç önemli derneği çatısı altında barındırmaktadır.
İLKE Derneği, Türkiye ve dünya meselelerine dair önemli görülen konular ile çalışmalarını derinleştirmekte ve bünyesindeki derneklere ve benzer faaliyetler gerçekleştiren muhtelif kurumlara yönelik strateji ve vizyon oluşturmak maksadıyla çeşitli özgün araştırma projeleri yürütmektedir. Araştırmalarının ana eksenini Türkiye ve dünya siyasetinin önemli güncel gelişmeleri, İslam İktisadı, Eğitim ve Sivil Toplum Çalışmaları oluşturmaktadır. Bu alanların her birinde pek çok nitelikli araştırma raporları hazırlatmış, büyük bir titizlikle hazırlatılan bu raporları kamuoyuyla çeşitli platformlarda paylaşmıştır.

Kurulduğu günden bu yana farklı disiplinlerde özgün çalışmalara imza atan İLKE, bu faaliyetlerini güçlendirmek için belirlenen alanlarda nitelikli çalışmalar yapan lisansüstü öğrencilerine İLKE Araştırma Stajyeri Programı çerçevesinde 9 ay boyunca aylık 500 TL destek verecektir.

İlgililerin başvurularını dernek merkezine yapmaları gerekmektedir.

Kimler Başvurabilir?
- İstanbul’da herhangi bir üniversitede yüksek lisans veya doktora yapan veya İstanbul dışında bir üniversiteye kayıtlı ise İstanbul’da yaşayan;
- Eğitim”, “İslam İktisadı”, “Türkiye ve Dünya Siyaseti” ve “Sivil Toplum Çalışmaları alanlarından birinde çalışmalar yapan;
- Akademik çalışmalarında başarılı (Yüksek lisansta 3 yılı doktorada 5 yılı aşmamış) olan;
- KPDS, YDS vb. bir sınavdan 55 veya eşdeğer nitelikteki uluslararası sınavlarda bu puanlara karşılık gelen bir puan almış olan adaylar programa başvurabilir.

Görev Tanımı ve Sorumlulukları
- İlgili olduğu alanda gündem takibi ve değerlendirmesi,
- İlgili olduğu araştırma ve projelerde yer alma,
- Toplantı ve diğer organizasyonlarda görev alma,
- Kendisine danışman olarak tayin edilen araştırmacının kendisinden istediği araştırmalarda görev almak, verilen araştırma işlerini gerçekleştirmek
- Katkı yaptığı araştırma çalışmaları kapsamında yılda en az iki adet araştırma/bilgi notu hazırlamak ve bu raporları İLKE tarafından tayin edilen şekillerde sunmak,
- Akademik çalışmalarına dair koordinatörlüğü bilgilendirmek,
- İLKE araştırma biriminin gelişimine yönelik katkılar vermek,
- Grup çalışması yapabiliyor olmak,

Önemli Tarihler
Başvuru için son tarih: 30 Eylül 2016
Mülakata davet edileceklerin açıklanması: 30 Eylül 2016
Mülakat tarihleri: 1-2 Ekim 2016
Programa kabul edilenlerin açıklanması: 03 Ekim 2016

İletişim

İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği
Sultantepe Mh. Cumhuriyet Cd.
Fıstıkağacı İş Mrk. No: 39/2
Üsküdar İstanbul
www.ilke.org.tr
bilgi@ilke.org.tr
+902165326370

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ