İLKE 6 Branşta Araştırma Stajyerleri Arıyor

16 Eylül 2017

2010 yılında kurulan İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği, Türkiye ve Dünya Siyaseti, İslam iktisadı, Eğitim ve Sivil Toplum Çalışmaları gibi önemli konuları çalışma alanı olarak belirlemiştir.
İLKE, bu şiarı gerçekleştirebilmek için güncel ve kadim problemler ekseninde ilim dünyasına nitelikli katkılar yapan İLEM, iş ahlakı, reklam ahlakı gibi konularda çalışmalar yapan İGİAD ve her yaş grubuna yönelik din eğitimi faaliyetlerinde bulunan YEKDER olmak üzere üç önemli derneği çatısı altında barındırmaktadır.
İLKE Derneği, Türkiye ve dünya meselelerine dair önemli görülen konular ile çalışmalarını derinleştirmekte ve bünyesindeki derneklere ve benzer faaliyetler yapan başka kurumlara yönelik strateji ve vizyon oluşturmak maksadıyla çeşitli özgün araştırma projeleri yürütmektedir. Araştırmalarının ana eksenini Türkiye ve dünya siyasetinin önemli güncel gelişmeleri, İslam İktisadı, Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik kurumsallaşma ve eğitim çalışmaları oluşturmaktadır. Bu alanların her birinde pek çok nitelikli araştırma raporları hazırlatmış, büyük bir titizlikle hazırlatılan bu raporları kamuoyuyla çeşitli platformlarda paylaşmıştır.
Kurulduğu günden bu yana farklı disiplinlerde özgün çalışmalara imza atan İLKE, bu faaliyetlerini güçlendirmek için belirlenen alanlarda nitelikli çalışmalar yapan lisansüstü öğrencilere İLKE Araştırma Stajyeri Programı çerçevesinde 9 ay boyuncadestek verecektir. İlgililerin başvurularını dernek merkezine yapmaları gerekmektedir.

Görev Tanımı ve Sorumlulukları
- Dahil olduğu araştırma ve projede kendisine verilen görevleri yerine getirmek,
- Toplantı ve diğer organizasyonlarda görev alma,
- Grup çalışmalarına katkı sağlamak.

Kimler Başvurabilir?
- İstanbul’da herhangi bir üniversitede yüksek lisans veya doktora yapan veya İstanbul dışında bir üniversiteye kayıtlı ise İstanbul’da yaşayan;
- “İslam İktisadı”, “Sivil Toplum Kuruluşları”, “Kurumsal Yönetim”, “İslam Ahlak Düşüncesi”, “İslamcılık”, “İslam Siyaset Düşüncesi” ve “Din Eğitimi” alanlarından birinde çalışmalar yapan;
- Akademik çalışmalarında başarılı (Yüksek lisansta 2 yılı doktorada 4 yılı aşmamış) olan adaylar programa başvurabilir.

İlgili Alanlara Ait Çağrı Metinleri

- Din Eğitimi Akademisi
- İslam Ahlak Düşüncesi
- İslam İktisadı
- İslam Siyaset Düşüncesi
- İslamcılık
- Kurumsal Yönetim Akademisi

Önemli Tarihler
- Başvuru için son tarih: 26 Eylül 2017
- Mülakata davet edileceklerin açıklanması:28 Eylül 2017
- Mülakat tarihleri: 29-30 Eylük 2017
- Programa kabul edilenlerin açıklanması: 1 Ekim 2017

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ