İLKE, 11. Kalkınma Planı Hazırlık Toplantısında

15 Ocak 2018

İLKE Genel Sekreteri Kadir Yaman, Türkiye’nin Kalkınma Vizyonunu gerçekleştirmeye yönelik On Birinci Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu/Çalışma Grubu kapsamında Kalkınma Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşları toplantılarına katıldı.
Birincisi 22-23 Aralık 2017, ikincisi 15 Ocak 2018 tarihlerinde Ankara’da gerçekleşen toplantılara konunun paydaşları olarak STK temsilcileri ve kamu kurumu temsilcileri iştirak etti.
Kalkınma planları; Türkiye’nin makro politikalarına yön veren önemli politika metinleri olarak hazırlanılmakta; ekonomik büyüme ve uluslararası alanda rekabet edebilme becerisi, insani gelişmişlik ve hukukun üstünlüğü, sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık, kurumsallaşma ve bölgesel gelişmeleri içeren çok yönlü anlayışla oluşturuluyor. Kalkınma planları başlangıcından günümüze Sivil toplum kuruluşlarına kalkınmanın önemli bir paydaşı olarak özel önem verilmiştir.
On Birinci Kalkınma Planı, küreselleşmenin fırsatlarını ve küreselleşmenin getireceği tehlikeleri bertaraf etmenin önemli yapısı olarak Sivil Toplum Sektörünün bütün kalkınma sürecinde aktif bir rol üstlenmesini hedefliyor.
Geniş bir taslak gündemle başlayan toplantılarda aşağıdaki konu başlıkları üzerinde duruldu:
• Sivil Toplum Kuruluşları (STK)’ların kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi;
• STK’larda Finansman Meselesi;
• STK’ların diğer Kurumlarla İlişkileri.
Özel İhtisas Komisyonları ön raporunun 28 Şubat 2018’e kadar değerlendirmeye ve katkıya açık olarak tutulduktan sonra yayınlanması bekleniyor.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ