İktisat Yayınları Yayın Hayatına Başladı

13 Nisan 2017

İslam iktisadı düşüncesinin külli bir şekilde inşası için yetkin fikir ve teorilerin üretilmesini teşvik etmeyi ve yeni çalışmalara zemin oluşturmayı amaçlayan İKAM,İslam İktisadı alanında hissedilen eksikliği ve kaynak ihtiyacını karşılamak üzere Nobel Akademik Yayıncılık ile birlikte İktisat Yayınlarını kurdu.

İslami iktisat zemini arayışının bir neticesi olarak 2013’den bu yana alanda gerçekleştirilen çalışmaların çeşitlendirilerek daha geniş çerçevede devam ettirilmesi ve uzun soluklu çalışmalara zemin hazırlanması için kurulan İKAM, eğitim, araştırma ve akademik etkinliklerin yanı sıra yayın faaliyetleri ile çalışmalarına devam ediyor.

İKAM ve Nobel Akademik Yayıncılık’ın ortak girişimi olarak kurulan İktisat Yayınları bünyesinde İslam iktisadı ile ilgili geniş çaplı bir külliyat oluşturulması hedefleniyor. Yurt içinde ve yurt dışında yapılan çalışmaları gerek derleyerek gerek çeviri faaliyetleriyle yayına hazırlayarak Türkiye’de artan araştırma ve eğitim faaliyetlerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

İktisat Yayınları ile yeni açılan lisans ve lisansüstü programlara kaynak teşkil edecek olan çeviri ve telif eserler, Türkçe literatürdeki birikim için önemli bir katkı sağlayacak.

İktisat Yayınlarında ilk olarak, beş yıldır düzenlenen İslam İktisadı Atölyesinin çıktıları ‘İslam İktisadını Yeniden Düşünmek’, ‘İslam İktisadı ve Piyasa’, ‘İslam İktisadı ve Emek’ ve ‘İslam İktisadından Sosyal Adalet’ isimleriyle yayına hazırlanarak alanda çalışma yapan araştırmacılar ve akademisyenlerin istifadesine sunuldu.

İktisat Yayınlarından çıkan kitaplar Nobel Yayıncılık aracılığı ile satışa sunuluyor.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ